نمایشگر اورولوژی

M2U01026

The above video does not play? try to:

Install Latest Flash Player or Play with HTML 5
اشتراک آدرس
کد تعبیه شده
ارسال به دوستان از طریق رایانامه
اشتراک در شبکه های اجتماعی
گزارش نامناسب بودن چنانچه نکته نابجایی در این فایل دیده اید می توانید محتوای نامناسب آن را به مدیران سایت گزارش دهید انتخاب علت
محتوای نامناسب محتوای خشونت آمیز
محتوای موهن عمل خطرناک
نامناسب برای کودکان هرزنامه
آپلود شده توسط Cyrus در 1396/07/17

نظرات اورولوژیست ها

ارسال نظر 200

برنامه های مرتبط

فایل های بیشتر از همین کاربر
Screenshot 27-2-96 - يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -1 643 views | 1 سال پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -2 696 views | 1 سال پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -3 804 views | 1 سال پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -4 599 views | 1 سال پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -دکتر نوروزی و دکتر مومنی 1,518 views | 1 سال پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -6 755 views | 1 سال پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -7 763 views | 1 سال پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -8 267 views | 1 سال پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -9 620 views | 1 سال پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور 10 731 views | 1 سال پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -11 1,844 views | 1 سال پیش
Screenshot دی ماه 1395 - سخنرانی های کنفرانس ماهیانه دیماه 95 1,364 views | 2 سال پیش
Screenshot دی ماه 1395 - سخنرانی دکتر رضا ساری مطلق قسمت 1 1,124 views | 2 سال پیش
Screenshot دی ماه 1395 - سخنرانی دکتر رضا ساری مطلق قسمت 2 1,159 views | 2 سال پیش
Screenshot دی ماه 1395 - سخنرانی های کنفرانس ماهیانه دی ماه 95 Dignosis 1,644 views | 2 سال پیش

لیست برنامه های تلویزیونی اورولوژی