نمایشگر اورولوژی

M2U01026

The above video does not play? try to:

Install Latest Flash Player or Play with HTML 5
اشتراک آدرس
کد تعبیه شده
ارسال به دوستان از طریق رایانامه
اشتراک در شبکه های اجتماعی
گزارش نامناسب بودن چنانچه نکته نابجایی در این فایل دیده اید می توانید محتوای نامناسب آن را به مدیران سایت گزارش دهید انتخاب علت
محتوای نامناسب محتوای خشونت آمیز
محتوای موهن عمل خطرناک
نامناسب برای کودکان هرزنامه
آپلود شده توسط Cyrus در 1396/07/17

نظرات اورولوژیست ها

ارسال نظر 200

برنامه های مرتبط

فایل های بیشتر از همین کاربر
Screenshot 27-2-96 - يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -1 589 views | 1 سال پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -2 637 views | 1 سال پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -3 746 views | 1 سال پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -4 553 views | 1 سال پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -دکتر نوروزی و دکتر مومنی 1,339 views | 1 سال پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -6 682 views | 1 سال پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -7 704 views | 1 سال پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -8 227 views | 1 سال پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -9 571 views | 1 سال پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور 10 669 views | 1 سال پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -11 1,791 views | 1 سال پیش
Screenshot دی ماه 1395 - سخنرانی های کنفرانس ماهیانه دیماه 95 1,246 views | 2 سال پیش
Screenshot دی ماه 1395 - سخنرانی دکتر رضا ساری مطلق قسمت 1 1,022 views | 2 سال پیش
Screenshot دی ماه 1395 - سخنرانی دکتر رضا ساری مطلق قسمت 2 1,037 views | 2 سال پیش
Screenshot دی ماه 1395 - سخنرانی های کنفرانس ماهیانه دی ماه 95 Dignosis 1,579 views | 2 سال پیش

لیست برنامه های تلویزیونی اورولوژی