نمایشگر اورولوژی

M2U01026

The above video does not play? try to:

Install Latest Flash Player or Play with HTML 5
اشتراک آدرس
کد تعبیه شده
ارسال به دوستان از طریق رایانامه
اشتراک در شبکه های اجتماعی
گزارش نامناسب بودن چنانچه نکته نابجایی در این فایل دیده اید می توانید محتوای نامناسب آن را به مدیران سایت گزارش دهید انتخاب علت
محتوای نامناسب محتوای خشونت آمیز
محتوای موهن عمل خطرناک
نامناسب برای کودکان هرزنامه
آپلود شده توسط Cyrus در 1396/07/17

نظرات اورولوژیست ها

ارسال نظر 200

برنامه های مرتبط

فایل های بیشتر از همین کاربر
Screenshot 27-2-96 - يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -1 268 views | 5 ماه پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -2 292 views | 5 ماه پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -3 363 views | 5 ماه پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -4 262 views | 5 ماه پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -دکتر نوروزی و دکتر مومنی 422 views | 5 ماه پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -6 301 views | 5 ماه پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -7 312 views | 5 ماه پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -8 92 views | 5 ماه پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -9 297 views | 5 ماه پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور 10 295 views | 5 ماه پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -11 1,429 views | 5 ماه پیش
Screenshot دی ماه 1395 - سخنرانی های کنفرانس ماهیانه دیماه 95 455 views | 8 ماه پیش
Screenshot دی ماه 1395 - سخنرانی دکتر رضا ساری مطلق قسمت 1 452 views | 8 ماه پیش
Screenshot دی ماه 1395 - سخنرانی دکتر رضا ساری مطلق قسمت 2 384 views | 8 ماه پیش
Screenshot دی ماه 1395 - سخنرانی های کنفرانس ماهیانه دی ماه 95 Dignosis 1,106 views | 8 ماه پیش

لیست برنامه های تلویزیونی اورولوژی