نمایشگر اورولوژی

M2U01026

The above video does not play? try to:

Install Latest Flash Player or Play with HTML 5
اشتراک آدرس
کد تعبیه شده
ارسال به دوستان از طریق رایانامه
اشتراک در شبکه های اجتماعی
گزارش نامناسب بودن چنانچه نکته نابجایی در این فایل دیده اید می توانید محتوای نامناسب آن را به مدیران سایت گزارش دهید انتخاب علت
محتوای نامناسب محتوای خشونت آمیز
محتوای موهن عمل خطرناک
نامناسب برای کودکان هرزنامه
آپلود شده توسط Cyrus در 1396/07/17

نظرات اورولوژیست ها

ارسال نظر 200

برنامه های مرتبط

فایل های بیشتر از همین کاربر
Screenshot 27-2-96 - يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -1 545 views | 1 سال پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -2 594 views | 1 سال پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -3 692 views | 1 سال پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -4 510 views | 1 سال پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -دکتر نوروزی و دکتر مومنی 1,214 views | 1 سال پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -6 629 views | 1 سال پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -7 637 views | 1 سال پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -8 203 views | 1 سال پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -9 531 views | 1 سال پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور 10 624 views | 1 سال پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -11 1,742 views | 1 سال پیش
Screenshot دی ماه 1395 - سخنرانی های کنفرانس ماهیانه دیماه 95 1,120 views | 2 سال پیش
Screenshot دی ماه 1395 - سخنرانی دکتر رضا ساری مطلق قسمت 1 954 views | 2 سال پیش
Screenshot دی ماه 1395 - سخنرانی دکتر رضا ساری مطلق قسمت 2 873 views | 2 سال پیش
Screenshot دی ماه 1395 - سخنرانی های کنفرانس ماهیانه دی ماه 95 Dignosis 1,529 views | 2 سال پیش

لیست برنامه های تلویزیونی اورولوژی