نمایشگر اورولوژی

M2U01026

The above video does not play? try to:

Install Latest Flash Player or Play with HTML 5
اشتراک آدرس
کد تعبیه شده
ارسال به دوستان از طریق رایانامه
اشتراک در شبکه های اجتماعی
گزارش نامناسب بودن چنانچه نکته نابجایی در این فایل دیده اید می توانید محتوای نامناسب آن را به مدیران سایت گزارش دهید انتخاب علت
محتوای نامناسب محتوای خشونت آمیز
محتوای موهن عمل خطرناک
نامناسب برای کودکان هرزنامه
آپلود شده توسط Cyrus در 1396/07/17

نظرات اورولوژیست ها

ارسال نظر 200

برنامه های مرتبط

فایل های بیشتر از همین کاربر
Screenshot 27-2-96 - يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -1 414 views | 7 ماه پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -2 441 views | 7 ماه پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -3 528 views | 7 ماه پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -4 380 views | 7 ماه پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -دکتر نوروزی و دکتر مومنی 822 views | 7 ماه پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -6 469 views | 7 ماه پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -7 481 views | 7 ماه پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -8 133 views | 7 ماه پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -9 412 views | 7 ماه پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور 10 454 views | 7 ماه پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -11 1,590 views | 7 ماه پیش
Screenshot دی ماه 1395 - سخنرانی های کنفرانس ماهیانه دیماه 95 752 views | 10 ماه پیش
Screenshot دی ماه 1395 - سخنرانی دکتر رضا ساری مطلق قسمت 1 686 views | 10 ماه پیش
Screenshot دی ماه 1395 - سخنرانی دکتر رضا ساری مطلق قسمت 2 565 views | 10 ماه پیش
Screenshot دی ماه 1395 - سخنرانی های کنفرانس ماهیانه دی ماه 95 Dignosis 1,296 views | 10 ماه پیش

لیست برنامه های تلویزیونی اورولوژی