نمایشگر اورولوژی

يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -4

The above video does not play? try to:

Install Latest Flash Player or Play with HTML 5
اشتراک آدرس
کد تعبیه شده
ارسال به دوستان از طریق رایانامه
اشتراک در شبکه های اجتماعی
گزارش نامناسب بودن چنانچه نکته نابجایی در این فایل دیده اید می توانید محتوای نامناسب آن را به مدیران سایت گزارش دهید انتخاب علت
محتوای نامناسب محتوای خشونت آمیز
محتوای موهن عمل خطرناک
نامناسب برای کودکان هرزنامه
آپلود شده توسط Cyrus در 1396/02/28

نظرات اورولوژیست ها

ارسال نظر 200

برنامه های مرتبط

فایل های بیشتر از همین کاربر
Screenshot 27-2-96 - يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -1 217 views | 3 ماه پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -2 226 views | 3 ماه پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -3 292 views | 3 ماه پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -دکتر نوروزی و دکتر مومنی 306 views | 3 ماه پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -6 237 views | 3 ماه پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -7 237 views | 3 ماه پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -8 74 views | 3 ماه پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -9 239 views | 3 ماه پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور 10 232 views | 3 ماه پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -11 1,116 views | 3 ماه پیش
Screenshot دی ماه 1395 - سخنرانی های کنفرانس ماهیانه دیماه 95 371 views | 6 ماه پیش
Screenshot دی ماه 1395 - سخنرانی دکتر رضا ساری مطلق قسمت 1 358 views | 6 ماه پیش
Screenshot دی ماه 1395 - سخنرانی دکتر رضا ساری مطلق قسمت 2 323 views | 6 ماه پیش
Screenshot دی ماه 1395 - سخنرانی های کنفرانس ماهیانه دی ماه 95 Dignosis 1,036 views | 6 ماه پیش

لیست برنامه های تلویزیونی اورولوژی