پخش کننده رادیویی اورولوژی

يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -11

The above video does not play? try to:

Install Latest Flash Player or Play with HTML 5
اشتراک آدرس
کد تعبیه شده
ارسال به دوستان از طریق رایانامه
اشتراک در شبکه های اجتماعی
گزارش نامناسب بودن چنانچه نکته نابجایی در این فایل دیده اید می توانید محتوای نامناسب آن را به مدیران سایت گزارش دهید انتخاب علت
محتوای نامناسب محتوای خشونت آمیز
محتوای موهن عمل خطرناک
نامناسب برای کودکان هرزنامه
آپلود شده توسط Cyrus در 1396/02/28

نظرات اورولوژیست ها

ارسال نظر 200

برنامه های رادیویی مرتبط

فایل های بیشتر از همین کاربر
Screenshot 27-2-96 - يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -1 405 views | 7 ماه پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -2 430 views | 7 ماه پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -3 521 views | 7 ماه پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -4 369 views | 7 ماه پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -دکتر نوروزی و دکتر مومنی 800 views | 7 ماه پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -6 455 views | 7 ماه پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -7 466 views | 7 ماه پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -8 131 views | 7 ماه پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -9 406 views | 7 ماه پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور 10 445 views | 7 ماه پیش
Screenshot دی ماه 1395 - سخنرانی های کنفرانس ماهیانه دیماه 95 729 views | 9 ماه پیش
Screenshot دی ماه 1395 - سخنرانی دکتر رضا ساری مطلق قسمت 1 677 views | 9 ماه پیش
Screenshot دی ماه 1395 - سخنرانی دکتر رضا ساری مطلق قسمت 2 558 views | 9 ماه پیش
Screenshot دی ماه 1395 - سخنرانی های کنفرانس ماهیانه دی ماه 95 Dignosis 1,282 views | 9 ماه پیش
Screenshot M2U01026 917 views | 2 ماه پیش

لیست برنامه های رادیویی اورولوژی