پخش کننده رادیویی اورولوژی

يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -8

The above video does not play? try to:

Install Latest Flash Player or Play with HTML 5
اشتراک آدرس
کد تعبیه شده
ارسال به دوستان از طریق رایانامه
اشتراک در شبکه های اجتماعی
گزارش نامناسب بودن چنانچه نکته نابجایی در این فایل دیده اید می توانید محتوای نامناسب آن را به مدیران سایت گزارش دهید انتخاب علت
محتوای نامناسب محتوای خشونت آمیز
محتوای موهن عمل خطرناک
نامناسب برای کودکان هرزنامه
آپلود شده توسط Cyrus در 1396/02/28

نظرات اورولوژیست ها

ارسال نظر 200

برنامه های رادیویی مرتبط

فایل های بیشتر از همین کاربر
Screenshot 27-2-96 - يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -1 472 views | 9 ماه پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -2 520 views | 9 ماه پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -3 613 views | 9 ماه پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -4 463 views | 9 ماه پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -دکتر نوروزی و دکتر مومنی 995 views | 9 ماه پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -6 538 views | 9 ماه پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -7 556 views | 9 ماه پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -9 477 views | 9 ماه پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور 10 532 views | 9 ماه پیش
Screenshot يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور -11 1,659 views | 9 ماه پیش
Screenshot دی ماه 1395 - سخنرانی های کنفرانس ماهیانه دیماه 95 900 views | 12 ماه پیش
Screenshot دی ماه 1395 - سخنرانی دکتر رضا ساری مطلق قسمت 1 792 views | 12 ماه پیش
Screenshot دی ماه 1395 - سخنرانی دکتر رضا ساری مطلق قسمت 2 668 views | 12 ماه پیش
Screenshot دی ماه 1395 - سخنرانی های کنفرانس ماهیانه دی ماه 95 Dignosis 1,412 views | 12 ماه پیش
Screenshot M2U01026 1,488 views | 5 ماه پیش

لیست برنامه های رادیویی اورولوژی