اخبار و رویدادها

photo_2017-10-07_03-24-48.jpg

کنفرانس ماهیانه مهرماه انجمن ارولوژی ایران در تاریخ 13 مهر برگزار شدکنفرانس ماهیانه مهرماه انجمن ارولوژی ایران با موضوع کاربرد صحیح یوروداینامیک که در تالار رعد در تاریخ 13 مهر برگزار شد


photo_2017-10-07_03-24-48.jpg  photo_2017-10-07_03-24-51.jpg  photo_2017-10-07_03-24-53.jpg