اخبار و رویدادها

twentieth-congress-of-iranian-urological-association-300x160.jpg

اخذ 20 امتیاز بازآموزی برای متخصصان اورولوژی، زنان، پزشکان عمومی و...اخذ 20 امتیاز بازآموزی برای متخصصان اورولوژی، زنان، پزشکان عمومی و...

امتیـــاز

نــام رشــته

20

[1720]جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی*(ارولوژي) |تخصص

20

[1733]جراحی عمومی* |تخصص

20

[1734]زنان وزایمان* |تخصص

20

[1710]بیماریهای داخلی* |تخصص

20

[1510]پزشکان عمومی* |دکترای حرفه ای

20

[1618]پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* |دکترای حرفه ای

14

[2013]نفرولوژی* |فوق تخصص

14

[1724]رادیولوژی* |تخصص

14

[2017]خون و سرطان بالغین* |فوق تخصص

14

[1512]داروسازی|دکترای حرفه ای

14

[1920]پرستاری* |دکترا

14

[1410]پرستاری* |کارشناسی ارشد

14

[1110]پرستاری* |کارشناسی

10

[1731]بیهوشی* |تخصص

10

[2025]کلیه اطفال* |فوق تخصص

10

[1712]بیماریهای عفونی و گرمسیری* |تخصص

10

[20315]عفوني بالغين|فوق تخصص

10

[2031]بيماري هاي عفوني و گرمسيري|فوق تخصص

10

[1716]پرتو درمانی* |تخصص

6

[1732]پزشکی قانونی* |تخصص

6

[1924]فارماکولوژی|دکترا

6

[19121]مامایی* |دکترا

6

[1419]مامایی* |کارشناسی ارشد

6

[1115]مامایی* |کارشناسی

6

[1019]مامايي|کاردانی

6

[1949]اخلاق پزشكي|دکترا

 


twentieth-congress-of-iranian-urological-association-300x160.jpg