اخبار و رویدادها

twentieth-congress-of-iranian-urological-association-300x160.jpg

برنامه زمانبندی ارائه مقالات پزشکی و پرستاری‎ در بیستمین کنگره اورولوژی ایران*** ضمن تشکر از ارسال مقاله به "بیستمین کنگره انجمن اورولوژی ایران"، جهت حضور و ارائه مقاله خود در کنگره به نکات زیر توجه نمایید؛
 
1-    کلیه افرادی که مقالات آنها پذیرفته شده است، جهت ارائه مقاله و اخذ امتیاز بازآموزی ارائه و حضور در کنگره می بایست در کنگره ثبت نام نمایند.
2-    جهت ارائه مقاله و شرکت در انتخاب مقالات برتر به دقت به دستورالعمل ارائه مقاله که بصورت جداگانه در اخبار سایت کنگره آمده است توجه نمایید.
3-    در هنگام طراحی و چاپ پوستر و همچنین آماده سازی اسلاید خود، با توجه به اینکه داوری مقالات بر اساس کد مقاله صورت می گیرد، جهت سهولت در داوری و انتخاب مقالات برتر، لطفاً کد مقاله خود را در بالای پوستر، گوشه سمت چپ  و در اسلاید ها در صفحه اول اسلاید، بصورت واضح و خوانا درج نمایید. در صورت عدم درج کد مقاله، مقاله فوق در داوری شرکت داده نخواهد شد.
4-    جهت ارائه مقاله خود فقط در زمان و سالن مشخص به محل ارائه مقاله مراجعه نمایید و امکان ارائه مقاله در زمانی غیر از زمان تعیین شده امکانپذیر نخواهد بود.
5-    کد مقاله و برنامه‌ زمانی ارائه‌ پوستر خود را پیش از کنگره و روی سایت پیدا کنید و آن را به ‌خاطر بسپارید.
با تشکر
دبیرخانه کنگره
 
 

twentieth-congress-of-iranian-urological-association-300x160.jpg