اخبار و رویدادها

Head-Sem.jpg

برنامه های اولیه و ثبت نام بیستمین کنگره اورولوژی ایران 

 جهت ثبت نام در بیستمین کنگره اورولوژی به لینک زیر مراجعه نمائید:

ثبت نام در کنگره

مشاهده برنامه های اولیه کنگره

 

 

رشته

مبلغ(تا 1 خرداد ماه)

مبلغ ثبت نام در محل کنگره

متخصصین اورولوژی

150 هزار تومان

200 هزار تومان

سایر تخصص ها

100 هزار تومان

150 هزار تومان

پزشکان عمومی

100 هزار تومان

150 هزار تومان

کارشناس، ارشد و دکترای سایر رشته ها(بجز پرستاری)

100 هزار تومان

150 هزار تومان

رزیدنت اورولوژی

40 هزار تومان

40 هزار تومان

پرستار(کلیه مقاطع)

40 هزار تومان

40 هزار تومان

 

 

ضمنا امتیاز باز آموزی این کنگره به شرح زیر می باشد

 

امتیـــاز

نــام رشــته

20

[1720] جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی*(ارولوژي) | تخصص)

20

[1733] جراحی عمومی* | تخصص

20

[1734] زنان وزایمان* | تخصص

20

[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص

20

[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای

20

[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای

14

[2013] نفرولوژی* | فوق تخصص

14

[1724] رادیولوژی* | تخصص

14

[2017] خون و سرطان بالغین* | فوق تخصص

14

[1512] داروسازی | دکترای حرفه ای

14

[1920] پرستاری* | دکترا

14

[1410] پرستاری* | کارشناسی ارشد

14

[1110] پرستاری* | کارشناسی

10

[1731] بیهوشی* | تخصص

10

[2025] کلیه اطفال* | فوق تخصص

10

[1712] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص

10

[20315] عفوني بالغين | فوق تخصص

10

[2031] بيماري هاي عفوني و گرمسيري | فوق تخصص

10

[1716] پرتو درمانی* | تخصص

6

[1732] پزشکی قانونی* | تخصص

6

[1924] فارماکولوژی | دکترا

6

[19121] مامایی* | دکترا

6

[1419] مامایی* | کارشناسی ارشد

6

[1115] مامایی* | کارشناسی

6

[1019] مامايي | کاردانی

6

[1949] اخلاق پزشكي | دکترا

 

 

 Head-Sem.jpg