آخرین اخبار

:: مرامنامه انجمن اورولوژی ایران
:: مصوبات جلسه هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران تاریخ : 7-6-98
:: مصوبات جلسه هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران تاریخ : 24-5-98
:: مصوبات جلسه هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران تاریخ : 3-5-98
:: مصوبات جلسه هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران تاریخ : 20-4-98
:: مصوبات جلسه هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران تاریخ : 15-4-98
:: مصوبات جلسه هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران تاریخ : 6-4-98
:: مصوبات جلسه هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران تاریخ : 20-3-98
:: مصوبات جلسه هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران تاریخ : 9/3/1398
:: مصوبات جلسه هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران تاریخ : 2/3/1398
:: مصوبات جلسه هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران تاریخ : 26/2/1398
:: مصوبات جلسه هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران تاریخ : 19/2/1398
:: مصوبات جلسه هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران تاریخ : 5/2/1398
:: مصوبات جلسه هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران تاریخ : 27/1/1398
:: مصوبات جلسه هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران تاریخ : 21/12/1397
:: مصوبات جلسه هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران تاریخ : 16/12/1397
:: انتخاب نماینده و جانشین نماینده SIU در ایران
:: عاشورا و تاسوعای حسینی تسلیت باد
:: نقشه‌ راه و ساختار اعضای کمیته پژوهشی
:: نامه رییس انجمن اورولوژی ایران به رییس سازمان نظام پزشکی کشور

عملکرد انجمن ارولوژی ایران

gozaresh.jpg


" گزارش مختصری از فعالیت های هیئت مدیرۀ فعلی که حاصل یکصد جلسۀ برنامه‌دار می‌باشد جلب می‌نماییم
"همکار گرامی

     باتشکر از حمایتهای صمیمانۀ جنابعالی از رشد و ترقی انجمن حرفه‌ای خود و مشارکت دلگرم کنندۀ شما در عرصه‌های علمی و صنفی انجمن به استحضار می رساند که انتخابات انجمن ارولوژی ایران طبق مصوبۀ مجمع عمومی انجمن (در تاریخ 30/3/97) بصورت الکترونیکی و با مراجعه به سامانۀ انجمنهای علمی پزشکی ایران (ima-net.ir) قابل انجام می باشد. بدینوسیله ضمن دعوت از شخص جنابعالی و همۀ همکاران گرامی جهت مشارکت فعال در این انتخابات در تاریخ 4/11/97 ، توجه شما را به گزارش مختصری از فعالیت های هیئت مدیرۀ فعلی که حاصل یکصد جلسۀ برنامه‌دار می‌باشد جلب می‌نماید.

1-       برگزاری سه دوره کنگره سالیانه انجمن در تهران در فضای جدید و رویکردی متفاوت و با مشارکت تعداد قابل توجهی از ارولوژیستهای برجستۀ بین المللی و ایرانیان مقیم خارج از کشور و برنامه های اجتماعی متنوع

2-       تشکیل کمیته بین المللی از همکاران با تجربه و بکارگیری رهنمودهای ایشان در امور بین المللی

3-       انجام نظرسنجی همکاران از برگزاری کنگره ها و بکارگیری نقطه نظرات همکاران در کنگره ها و کنفرانسهای بعدی

4-       اختصاص روز اول کنگره سالیانه به شاخه های استانی جهت ایجاد مشارکت بیشتر و پاسداری از توان علمی همکاران شهرستانی

5-       تخصیص یک روز از کنگره به روز بین المللی جهت مشارکت همکاران منطقه ای و بین المللی

6-       حمایت از برقراری کنگره های میان دوره ای در اهواز و شیراز

7-       برقراری سه دوره کنفرانس یوروانکولوژی در کیش و اصفهان

8-       حمایت و پشتیبانی از برقراری کنفرانسهای علمی در شاخه های انجمن و همه بخشهائی که به رشد و ارتقاء ارولوژی کشور کمک کند.

9-       برگزاری منظم کنفرانسهای اخلاق پزشکی و پزشکی قانونی در کنفرانسهای سالیانه و ماهانۀ انجمن در جهت تبین روشهای محافظت همکاران در مقابل مشکلات بیماران و احکام قضائی سنگین.

10-    حمایت انجمن از برگزاری کنگره های جانبی ارولوژی نظیر INUS و Functional Urology و ...

11-     احترام به ارولوژیستهای جوان و تخصیص زمان لازم جهت تصویب آئین نامه کمیتۀ ارولوژیستهای جوان و واگذاری مسئولیتهای علمی و مدیریتی به آنان در کنگره ها و کنفرانسهای مربوطه داخلی و خارجی. (مدیریت سالنها و حدود اختصاص 50% از زمان ارائه کنفرانسها)

12-     شفاف سازی امور مالی و برقراری حسابداری الکترونیک و نظارت شایستۀ بازرس انجمن بر امور مالی و اداری انجمن و ارائه گزارش شفاف و دقیق ریاست انجمن در مجامع عمومی انجمن

13-     حمایت مالی از حدود 400 نفر از همکاران ارولوژیست جهت عضویت در انجمنهای بین المللی شامل ICS- UAA- EAU- SIU

14-     گسترش شاخه های انجمن از 9 به 12 منطقه. (کرمان، کرمانشاه و البرز)

15-     برقراری منظم کنفرانسهای ماهیانۀ منظم با مشارکت همه شاخه های تخصصی و حتی المقدور مشارکت گروههای مختلف دانشگاهی و غیر دانشگاهی

16-     حمایت از حدود 60 نفر از همکاران ایرانی جهت شرکت فعال علمی در کنگره های بین المللی شامل ICS- UAA- SIU- EAU و ...

17-     حمایت از 12 نفر از دستیاران و ارولوژیستهای جوان جهت شرکت در کنگره ها و کارگاههای علمی EAU و UAA

18-     بدست آوردن کرسی در بخش های ارولوژیستهای جوان در EAU و SIU

19-     برگزاری منظم و پر طرفدار سه دوره ارولوژی ایران در کنگره های SIU و EAU

20-     کسب موقعیت برای 5 نفر از همکاران ایران بعنوان سخنران در کنگره های EAU و SIU و UAA

21-     بدست آوردن یک کرسی در UCare (بخش تحقیقات بین المللی) در SIU برای یکی از ارولوژیستهای جوان ایرانی

22-     حمایت از دستیاران برای شرکت در سه کنفرانس با شرکت متوسط سالیانه 70 دستیار و تأمین محل اقامت و 50% هزینۀ ایاب و ذهاب و همچنین جلب رضایت اساتید برای شرکت و ارائه سخنرانی در کنفرانس مذکور

23-     پرداخت یارانه به میزان 50% هزینۀ منابع درسی و کمک به سطح علمی ایشان و دسترسی به رفرانسهای امتحانی

24-     موفقیت انجمن در کسب درآمدهائی در شرایط موجود اقتصادی جهت تأمین منابع لازم جهت امور جاری و برقراری حمایتهای مالی از همکاران ارولوژیست و دستیاران گرامی و در نهایت پیشرفتهای علمی تخصص ارولوژی در کشور.

25-     شرکت ریاست انجمن در کنگره ارولوژی عراق، بنگلادش و امارات عربی متحده به دعوت انجمنهای مذکور

26-     حمایت از ارتقاء شاخه ارولوژی زنان به شاخۀ ارولوژی زنان و فانکشنال یورولوژی و دفاع از همکاران ارولوژیست در تشکیلات مراکز ناباروری

27-     اخذ سهمیۀ هر چند محدود شرکت همکاران در کنگره‌های خارجی و تخصیص آن به تعدادی از همکاران با معرفی رؤسال شاخه‌های تخصصی

28-     تنظیم نامه و درخواست از مقامات وزارت متبوع و سازمان محترم نظام پزشکی درخصوص حمایت از همکارانی که مورد اهانت و یا تهاجم از طرف بیماران و یا همراهان بیمار و یا افراد شرور قرار می گیرند و انجام پیگیریهای لازم.

29-     برگزاری سه دورۀ روز سلامت مردان و انجام نوآورهای همه ساله در اجرای آن

30-    عقد قرارداد جهت حصارکشی زمین هشتگرد

امید است با مشارکت همۀ همکاران در انتخابات هیئت مدیرۀ انجمن شاهد انسجام هرچه بیشتر و بالندگی و پیشگامی این انجمن در عرصه‌های ملّی و بین‌المللی باشیم.

 

                                                                                                                    هیئت مدیرۀ انجمن ارولوژی ایران

                                                                                                                                     دیماه 1397


gozaresh.jpg