آخرین اخبار

:: کنگره سالیانه انجمن پیوند اعضا مورخ 2و 3 اسفند 1397
:: کنگره سالیانه انیستیتو کانسر ایران8-9 اسفند 1397
:: سمپوزیسوم یک روزه نورویورولوژی در بیمارستان شهدای تجریش
:: کنفرانس علمی آموزشی بیمارستان پارس با ماتیاز باز آموزی
:: عملکرد انجمن ارولوژی ایران
:: سمپوزیوم یک روزه ترومای سیستم اداری و تناسلی بیمارستان شهدای تجریش
:: جذب همکاران متخصص ارولوژی در تهران
:: سومین کنگره سلامت مردان
:: پاسخ ریس کل سازمان نظام پزشکی کشور به نامه ارسالی انجمن
:: کنفرانس علمی اموزشی بیمارستان پارس با موضوع دمانس های عروقی
:: انتخاب دبیر ۲۲ دومین کنگره انجمن ارولوژی ایران در سال ۱۳۹۸
:: برنامه سخنرانی سمپوزیوم تازه های روشهای تشخیصی و درمانی در کانسر پیشرفته پروستات
:: سومین کنگره کلکنیک های انکولوژی
:: سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم وفناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
:: کنفرانس علمی - آموزشی سرنوشت شکایات پزشکی بیمارستان پارس
:: رسیدگی به حادثه اسیدپاشی به یک همکار اورولوژیست نامه ریاست انجمن به ریاست محترم کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
:: رسیدگی به حادثه اسیدپاشی به یک همکار اورولوژیست نامه ریاست انجمن به مقام محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
:: اطلاعیه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان انجمن ارولوژی ایران
:: فراخوان پذیرش مقاله فصلنامه انگلیسی زبان سازمان نظام پزشکی
:: کنفرانس علمی بیمارستان پارس در خصوص استئوار تریت زانو

عضویت در خبرنامه انجمن

مشروح مطلب

گزارش تصویری روز سوم بیستمین کنگره اورولوژی

_M8A8507.jpg_M8A8507.jpg   EM8A8610.jpg   EM8A8637.jpg   IMG_0023.jpg   EM8A8608.jpg   EM8A8559.jpg   EM8A8560.jpg   EM8A8583.jpg   IMG_0056.jpg   IMG_0059.jpg   IMG_0063.jpg   IMG_0054.jpg   IMG_0024.jpg   IMG_0044.jpg   IMG_0052.jpg   EM8A8556.jpg   EM8A8491.jpg   EM8A8493.jpg   EM8A8500.jpg   EM8A8476.jpg   EM8A8456.jpg   EM8A8468.jpg   EM8A8475.jpg   EM8A8550.jpg   EM8A8553.jpg   EM8A8555.jpg   EM8A8542.jpg   EM8A8516.jpg   EM8A8517.jpg   EM8A8541.jpg   IMG_0066.jpg   IMG_0222.jpg   IMG_0223.jpg   IMG_0229.jpg   IMG_0215.jpg   IMG_0192.jpg   IMG_0203.jpg   IMG_0208.jpg   IMG_0250.jpg   IMG_0258.jpg   IMG_0262.jpg   IMG_0248.jpg   IMG_0234.jpg   IMG_0238.jpg   IMG_0242.jpg   IMG_0187.jpg   IMG_0085.jpg   IMG_0109.jpg   IMG_0113.jpg   IMG_0080.jpg   IMG_0068.jpg   IMG_0072.jpg   IMG_0076.jpg   IMG_0177.jpg   IMG_0178.jpg   IMG_0186.jpg   IMG_0158.jpg   IMG_0142.jpg   IMG_0148.jpg   IMG_0153.jpg   _M8A8671.jpg   _M8A8676.jpg   _M8A8681.jpg   _M8A8665.jpg   _M8A8630.jpg   _M8A8643.jpg   _M8A8653.jpg   _M8A8698.jpg   _M8A8701.jpg   _M8A8705.jpg   _M8A8695.jpg   _M8A8683.jpg   _M8A8685.jpg   _M8A8692.jpg   _M8A8626.jpg   _M8A8539.jpg   _M8A8566.jpg   _M8A8573.jpg   _M8A8529.jpg   _M8A8451.jpg   _M8A8525.jpg   _M8A8612.jpg   _M8A8619.jpg   _M8A8621.jpg   _M8A8597.jpg   _M8A8575.jpg   _M8A8586.jpg   _M8A8587.jpg   _M8A8707.jpg   _M8A8823.jpg   _M8A8828.jpg   _M8A8835.jpg   _M8A8819.jpg   _M8A8803.jpg   _M8A8804.jpg   _M8A8814.jpg   _M8A8870.jpg   EM8A8448.jpg   EM8A8449.jpg   _M8A8854.jpg   _M8A8841.jpg   _M8A8846.jpg   _M8A8851.jpg   _M8A8788.jpg   _M8A8738.jpg   _M8A8741.jpg   _M8A8751.jpg   _M8A8735.jpg   _M8A8711.jpg   _M8A8714.jpg   _M8A8720.jpg   _M8A8769.jpg   _M8A8774.jpg   _M8A8782.jpg   _M8A8763.jpg   _M8A8752.jpg   _M8A8755.jpg   _M8A8761.jpg