آخرین اخبار

:: کنگره سالیانه انجمن پیوند اعضا مورخ 2و 3 اسفند 1397
:: کنگره سالیانه انیستیتو کانسر ایران8-9 اسفند 1397
:: سمپوزیسوم یک روزه نورویورولوژی در بیمارستان شهدای تجریش
:: کنفرانس علمی آموزشی بیمارستان پارس با ماتیاز باز آموزی
:: عملکرد انجمن ارولوژی ایران
:: سمپوزیوم یک روزه ترومای سیستم اداری و تناسلی بیمارستان شهدای تجریش
:: جذب همکاران متخصص ارولوژی در تهران
:: سومین کنگره سلامت مردان
:: پاسخ ریس کل سازمان نظام پزشکی کشور به نامه ارسالی انجمن
:: کنفرانس علمی اموزشی بیمارستان پارس با موضوع دمانس های عروقی
:: انتخاب دبیر ۲۲ دومین کنگره انجمن ارولوژی ایران در سال ۱۳۹۸
:: برنامه سخنرانی سمپوزیوم تازه های روشهای تشخیصی و درمانی در کانسر پیشرفته پروستات
:: سومین کنگره کلکنیک های انکولوژی
:: سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم وفناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
:: کنفرانس علمی - آموزشی سرنوشت شکایات پزشکی بیمارستان پارس
:: رسیدگی به حادثه اسیدپاشی به یک همکار اورولوژیست نامه ریاست انجمن به ریاست محترم کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
:: رسیدگی به حادثه اسیدپاشی به یک همکار اورولوژیست نامه ریاست انجمن به مقام محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
:: اطلاعیه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان انجمن ارولوژی ایران
:: فراخوان پذیرش مقاله فصلنامه انگلیسی زبان سازمان نظام پزشکی
:: کنفرانس علمی بیمارستان پارس در خصوص استئوار تریت زانو

عضویت در خبرنامه انجمن

مشروح مطلب

گزارش تصویری بیستمین کنگره اورولوژی ایران

101CANON 047.jpg101CANON 047.jpg   _M8A7987.jpg   _M8A7984.jpg   _M8A7971.jpg   _M8A7973.jpg   _M8A8022.jpg   _M8A8028.jpg   _M8A8019.jpg   _M8A7989.jpg   _M8A7992.jpg   _M8A7952.jpg   _M8A7961.jpg   _M8A7951.jpg   _M8A7940.jpg   _M8A7942.jpg   _M8A7966.jpg   _M8A7969.jpg   _M8A7965.jpg   _M8A7962.jpg   _M8A8031.jpg   _M8A8089.jpg   _M8A8091.jpg   _M8A8082.jpg   _M8A8077.jpg   _M8A8080.jpg   _M8A8133.jpg   _M8A8128.jpg   _M8A8098.jpg   _M8A8102.jpg   _M8A8056.jpg   _M8A8060.jpg   _M8A8051.jpg   _M8A8037.jpg   _M8A8046.jpg   _M8A8074.jpg   _M8A8075.jpg   _M8A8072.jpg   _M8A8065.jpg   _M8A8067.jpg   _M8A7783.jpg   _M8A7788.jpg   _M8A7782.jpg   _M8A7777.jpg   _M8A7779.jpg   _M8A7804.jpg   _M8A7813.jpg   _M8A7799.jpg   _M8A7795.jpg   _M8A7796.jpg   _M8A7756.jpg   _M8A7758.jpg   _M8A7752.jpg   _M8A7749.jpg   _M8A7750.jpg   _M8A7769.jpg   _M8A7773.jpg   _M8A7762.jpg   _M8A7815.jpg   _M8A7906.jpg   _M8A7910.jpg   _M8A7902.jpg   _M8A7883.jpg   _M8A7888.jpg   _M8A7933.jpg   _M8A7938.jpg   _M8A7923.jpg   _M8A7913.jpg   _M8A7920.jpg   _M8A7832.jpg   _M8A7837.jpg   _M8A7824.jpg   _M8A7816.jpg   _M8A7823.jpg   _M8A7857.jpg   _M8A7864.jpg   _M8A7855.jpg   _M8A7852.jpg   _M8A7854.jpg   101CANON 046.jpg   101CANON 045.jpg   101CANON 044.jpg   101CANON 050.jpg   101CANON 049.jpg   101CANON 048.jpg   101CANON 043.jpg   101CANON 036.jpg   101CANON 035.jpg   101CANON 041.jpg   101CANON 040.jpg   101CANON 039.jpg   101CANON 051.jpg   DSCF7754.jpg   DSCF7750.jpg   DSCF7755.jpg   DSCF7758.jpg   DSCF7757.jpg   DSCF7756.jpg   DSCF7748.jpg   101CANON 054.jpg   101CANON 053.jpg   101CANON 052.jpg   101CANON 055.jpg   DSCF7745.jpg   101CANON 057.jpg   101CANON 056.jpg   101CANON 034.jpg   101CANON 011.jpg   101CANON 010.jpg   101CANON 009.jpg   101CANON 012.jpg   101CANON 015.jpg   101CANON 014.jpg   101CANON 013.jpg   101CANON 008.jpg   101CANON 003.jpg   101CANON 002.jpg   101CANON 001.jpg   101CANON 004.jpg   101CANON 007.jpg   101CANON 006.jpg   101CANON 005.jpg   101CANON 016.jpg   101CANON 029.jpg   101CANON 028.jpg   101CANON 027.jpg   101CANON 030.jpg   101CANON 033.jpg   101CANON 032.jpg   101CANON 031.jpg   101CANON 026.jpg   101CANON 021.jpg   101CANON 018.jpg   101CANON 017.jpg   101CANON 022.jpg   101CANON 025.jpg   101CANON 024.jpg   101CANON 023.jpg