آخرین اخبار

:: کنگره سالیانه انجمن پیوند اعضا مورخ 2و 3 اسفند 1397
:: کنگره سالیانه انیستیتو کانسر ایران8-9 اسفند 1397
:: سمپوزیسوم یک روزه نورویورولوژی در بیمارستان شهدای تجریش
:: کنفرانس علمی آموزشی بیمارستان پارس با ماتیاز باز آموزی
:: عملکرد انجمن ارولوژی ایران
:: سمپوزیوم یک روزه ترومای سیستم اداری و تناسلی بیمارستان شهدای تجریش
:: جذب همکاران متخصص ارولوژی در تهران
:: سومین کنگره سلامت مردان
:: پاسخ ریس کل سازمان نظام پزشکی کشور به نامه ارسالی انجمن
:: کنفرانس علمی اموزشی بیمارستان پارس با موضوع دمانس های عروقی
:: انتخاب دبیر ۲۲ دومین کنگره انجمن ارولوژی ایران در سال ۱۳۹۸
:: برنامه سخنرانی سمپوزیوم تازه های روشهای تشخیصی و درمانی در کانسر پیشرفته پروستات
:: سومین کنگره کلکنیک های انکولوژی
:: سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم وفناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
:: کنفرانس علمی - آموزشی سرنوشت شکایات پزشکی بیمارستان پارس
:: رسیدگی به حادثه اسیدپاشی به یک همکار اورولوژیست نامه ریاست انجمن به ریاست محترم کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
:: رسیدگی به حادثه اسیدپاشی به یک همکار اورولوژیست نامه ریاست انجمن به مقام محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
:: اطلاعیه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان انجمن ارولوژی ایران
:: فراخوان پذیرش مقاله فصلنامه انگلیسی زبان سازمان نظام پزشکی
:: کنفرانس علمی بیمارستان پارس در خصوص استئوار تریت زانو

عضویت در خبرنامه انجمن

مشروح مطلب

گزارش تصویری يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور

DSCF7584.JPG


" يازدهمين همايش آموزشي دستياران اورولوژي سراسر كشور در بيمارستان هاشمي
"

 


DSCF7584.JPG   photo_2017-05-18_11-30-01.jpg   photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۸_۲۳-۳۱-۳۴.jpg   photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۹_۰۲-۳۶-۴۴.jpg   photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۹_۰۲-۴۱-۱۱.jpg   photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۹_۰۲-۴۱-۱۲.jpg   photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۹_۰۱-۳۴-۳۴.jpg   photo_2017-05-19_04-43-55.jpg   photo_2017-05-19_04-45-50.jpg   photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۹_۰۲-۴۱-۱۴.jpg   photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۹_۰۲-۴۱-۱۷.jpg   photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۸_۲۲-۳۶-۰۰.jpg   photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۸_۲۳-۲۸-۱۱.jpg   photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۸_۲۱-۲۲-۲۳.jpg   photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۹_۰۰-۱۱-۵۰.jpg   photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۹_۰۰-۴۸-۳۳.jpg   photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۸_۲۳-۳۵-۴۵.jpg   photo_2017-05-18_11-31-20.jpg   photo_2017-05-18_11-31-16.jpg   photo_2017-05-18_11-31-08.jpg   photo_2017-05-18_11-31-37.jpg   photo_2017-05-18_11-32-00.jpg   photo_2017-05-18_11-31-48.jpg   photo_2017-05-18_11-31-45.jpg   photo_2017-05-18_11-30-49.jpg   photo_2017-05-18_11-29-49.jpg   photo_2017-05-16_22-08-13.jpg   photo_2017-05-18_11-30-06.jpg   photo_2017-05-18_11-30-45.jpg   photo_2017-05-18_11-30-25.jpg   photo_2017-05-18_11-30-20.jpg   photo_2017-05-17_14-07-12.jpg   photo_2017-05-17_14-15-14.jpg   photo_2017-05-17_14-05-45.jpg   photo_2017-05-17_14-06-00.jpg   photo_2017-05-17_16-27-07.jpg   photo_2017-05-17_14-15-26.jpg   photo_2017-05-17_15-03-45.jpg   photo_2017-05-17_13-35-45.jpg   photo_2017-05-17_11-11-19.jpg   photo_2017-05-17_11-28-19.jpg   photo_2017-05-17_10-11-47.jpg   photo_2017-05-17_10-11-47.jpg   photo_2017-05-17_13-11-42.jpg   photo_2017-05-17_13-13-39.jpg   photo_2017-05-17_11-30-27 (2).jpg   photo_2017-05-17_11-30-27.jpg   photo_2017-05-17_10-11-46.jpg   photo_2017-05-17_08-20-15.jpg   DSCF7613.JPG   DSCF7616.JPG   DSCF7582.JPG   DSCF7583.JPG   DSCF7580.JPG