نظرسنجی درباره برگزاری کنگره انجمن اورولوژی ایران

این برگ ارزیابی جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف کنگره تهیه و تنظیم شده و اطلاعاتی که شما شرکت کنندگان محترم به برگزار کنندگان کنگره میدهید ایشان را در جهت هرچه بهتر برگزار شدن کنگره های آینده یاری خواهد کرد.

تکمیل این برگ ارزیابی حداکثر چند دقیقه وقت از شما خواهد گرفت. لازم به ذکر است که برگ ها بدون نام خواهد بود و افراد شرکت کننده در این ارزیابی در قرعه کشی انجمن ارولوژی ایران شرکت داده خواهند شد و طی مراسمی جوایز نفیسی به 5 نفر از افراد شرکت کننده اهدا خواهد شد و از طریق همین ایمیل به شما اطلاع رسانی خواهیم کرد.

متمنی است فقط در صورتی که در کنگره 95 حاضر بوده اید به سوالات مربوطه پاسخ دهید. در غیر این صورت گزینه x  را انتخاب نمایید  وبه سوالات بخش "ج" پاسخ دهید.

لطفا پس از پایان نظردهی خود، با کلیک بر روی گزینه "ثبت نظر" از ثبت شدن پرسشنامه اطمینان حاصل کنید

----------------------------

به گزینه بهتر عدد بالاتری را بدهید؟ (بالاترین امتیاز عدد 5 است)

اطلاعات اولیه

نظرسنجی

ب) ارتباط کنگره 95 با حیطه کار و فعالیت شما:

ج) اطلاعات کلی دیگر:


1-  کسب امتیاز بازآموزی

2-  مسافرت و استراحت و چند روز دوری از فعایت روزمره درمانی

3-  دیدن همکاران قدیم و تازه کردن دیدار ها

4-  بروز کردن دانش و اطلاعات و به شراکت گذاشتن انها در زمینه کاری تان