beylikduzu escort sisli escort sisli escort mecidiyekoy escort

اخبار و رویدادها

آتن - اورولوژی

گزارش کنگره SIU آتن


11/15/2019

کنگره SIU در تاریخ 16تا …21.. اکتبر(24تا 29 مهر) در آتن برگزار شد. در روز اول کنگره نشست مشترک IUA-SIU  بود.دکتر بصیری و دکتر Luc de Valiquette رئیس جلسه بودند .پرزنتاسیون هادر مورد کابوس های لاپاروسکوپی (نیکولا کریسان از رومانی و دکتر اکبر نور علیزاده)، کابوس های اندویورولوژی (دکتر ساموئل چی هانگ یی از هنگ کنگ و دکتر رادفر) ، موارد بالینی هیپوسپادیاس(دکتر گونتر د وین از بلژیک و دکتر قهستانی) ،کانسر پروستات با تهاجم موضعی(دکتر پاتریک کولوبی از فرانسه و دکتر آیتی) ارائه شدند. از این میان دکتر رادفر و دکتر نور علیزاده موفق به حضور در آتن نشده بودند و سخنرانی آنها به صورت presentation show  با مدیریت دکتر بصیری انجام شد.

رخداد قابل تو جه دیگر آن بود که در روز انتخابات مجمع عمومی عضویت دکتر سیم فروش در Board of chairman  تمدید شد و دکتر عباس بصیری هم به عنوان عضو Nominating committee  انتخاب شدند .بسیاری از اعضای غیر ایرانی از پاکستان ، هند و کشورهای آ سیای میانه به نمانده ایران رای دادند.

نشست مشترکی بین اعضای هیات مدیره ایران با آقای de la rosette دبیر SIU برگزار شد و در این نشست مذاکراتی در مورد گسترش مشارکت ایران در سخنرانی ها و حضور بین المللی مبتنی بر افزایش تعداد شرکت کنندگان و نیز پرداخت حق عضویت مطرح شد.

 

 

 


آتن - اورولوژی  آتن - اورولوژی  آتن - اورولوژی  آتن - اورولوژی  آتن - اورولوژی  آتن - اورولوژی