اخبار و رویدادها

Logo.png

مصوبات جلسه هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران تاریخ : 28/6/1398بسمه تعالی

مصوبات جلسه هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران

تاریخ : 28/6/1398
حاضرین در جلسه : دکتر بصیری ، دکتر سلیمان زاده ، دکتر رادفر ، دکتر قهستانی ، دکتر جمشیدیان و دکتر زرگر.
غایبین در جلسه : دکتر نیکوبخت (وکالت به دکتر قهستانی) و دکتر شریفی اقدس.
مصوبه 1 : آقایان دکتر آیتی و دکتر نوروزی به عنوان رئیس و دبیر شاخه یوروآنکولوژی در جلسه حضور یافتند.درمورد کنگره کیش ، آقای دکتر آیتی فرمودند نیروهای جوانی به عنوان رئیس و دبیر کنگره کیش معرفی می شوند.درمورد نحوه برگزاری کنگره یا نشست یوروآنکولوژی در تهران بحث شد.
مصوبه 2 : درخصوص کنگره کرمان صحبت شد و برای هریک از شرکت کنندگان (نه برای همراه) هتل توسط انجمن تأمین می شود.تور کویر هم برای افراد شرکت کننده (نه همراه) توسط انجمن برگزار می گردد.بلیط هواپیما برای مدعوین توسط انجمن تأمین می شود.
مصوبه 3 : باتوجه به برگزاری جلسه مشترک انجمن با شرکت ها در ماه گذشته ، نامه ای به عنوان خلاصه این نشست توسط آقای دکتر بصیری برای شرکت ها تنظیم شده است که هم گزارش آن جلسه است و هم دعوت برای تشکیل یک کمیته مشترک بین انجمن با نماینده شرکت ها می باشد.
مصوبه 4 : درخصوص انتخاب SIU Delegate & Deputy Delegate ، مقرر شد برای برگزاری حضوری در جلسه پنج شنبه 4 مهرماه مجدداً اطلاع رسانی شود.اگر کاندیداها و شرکت کنندگان به اندازه کافی حضور نداشتند ، به صورت الکترونیکی بعد از آن انجام شود.
مصوبه 5 : مقرر شد لیست عضویت در SIU و EAU باعضویت رؤسا و دبیران شاخه های تخصصی و استانی تکمیل شود و پیگیری انجام شود.
مصوبه 6 : درخصوص عمل پیوند در افغانستان ، باپیگیری خانم دکتر شریفی اقدس مقرر شد آقای دکتر نادری و شرکت مجدداً باهم هماهنگی داشته باشند و درصورتی که به نتیجه نرسید جهت پیگیری ، فرد دیگری از هیئت مدیره این موضوع را پیگیری کند.
مصوبه 7 : مقرر شد جلسه هیئت مدیره در تاریخ 4/7/98 ، بعداز جلسه کنفرانس ماهانه تشکیل شود.
مصوبه 8 : مقرر شد برای عضویت در BJU Knowledge اعلام عمومی انجام شود.
مصوبه 9 : آقای دکتر رادفر به عنوان نماینده انجمن برای هماهنگی با کنگره یوروآنکولوژی معرفی شدند.

دکتر بصیری                                       دکتر رادفر                                           دکتر جمشیدیان

دکتر سلیمان زاده                             دکتر قهستانی                                      دکتر زرگر