اخبار و رویدادها

c3lqh4lfd.jpg

مشاوره رایگان توسط اورولوژیستهایی از سراسر کشور در بیمارستانها, کلینیک ها و مطب های خصوصی به مناسبت روز سلامت مردان.
طبق رویه سالهای قبل, اعضای نوعدوست انجمن اورولوژی ایران در شهرهای مختلفی از سراسر کشور امروز ششم اسفند 94 به ارائه مشاوره رایگان در محل فعالیت خود اعم از مراکز درمانی دولتی و خصوصی و نیز مطبهای خود پرداختند. با توجه به اینکه این انجمن در پیشنهاد برگزاری این روز پیشگام بوده و همه ساله نقش سازنده خود را در برگزاری این برنامه به نمایش گذاشته است, امسال نیز با اعلام قبلی بر روی وبسایت انجمن اورولوژی در مراکز متعدد و مطب ها این خدمت را به مردم فهیم و شایسته کشور ارائه نمودند. همچنین شماره تلفن انجمن اورولوژی ایران برای راهنمایی تلفنی درباره مراکز ارائه خدمت و یا مشاوره تلفنی جوابگوی هم وطنان گرامی بود.
c3lqh4lfd.jpg