اخبار و رویدادها

2wd3idam.jpg

با حضور اورولوژیستهای سخنران در 9 سرای محله تهران برگزار شد:برنامه های آموزش عمومی برای مردم به مناسبت روز سلامت مردان.با حضور اورولوژیستهای سخنران در 9 سرای محله تهران برگزار شد:

برنامه های آموزش عمومی برای مردم به مناسبت روز سلامت مردان.

با حضور متخصصینی از انجمن اورولوژی ایران برنامه سخنرانی و پرسش و پاسخ در سرای محلات مختلفی از تهران برگزار گردید. در این برنامه ها که با هدف آشنا کردن مخاطبان با خطرات و نحوه پیشگیری از برخی بیماریهای مقاربتی برگزار شد, سخنرانان بر اساس اسلایدهای آموزشی طراحی شده مطالبی را بیان و سپس به مشاوره گروهی یا فردی با مخاطبان پرداختند. همچنین پمفلت های آموزشی تهیه شده در انجمن اورولوژی بین مخاطبان توزیع گردید. این برنامه ها در قالب هماهنگی با دفتر سلامت شهرداری برگزار و برای توسعه آموزش عمومی به مناسبت هفته ملی سلامت مردان تدارک دیده شده بود.
2wd3idam.jpg