beylikduzu escort sisli escort sisli escort mecidiyekoy escort
antalya escort
escort antalya

اخبار و رویدادها

Logo.png

مصوبات جلسه هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران تاریخ : 15-4-98


9/14/2019

بسمه تعالی

 

مصوبات جلسه هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران

 

تاریخ : 15-4-98

حاضرین در جلسه : دکتر بصیری ، دکتر رادفر ، دکتر نیکوبخت ، دکتر جمشیدیان ، دکتر سلیمان زاده ، دکتر قهستانی و دکتر زرگر.

غایبین در جلسه : دکتر شریفی اقدس.

مصوبه 1 : جلسه با حضور نمایندگان شرکت تک تین سفر آریا آغاز شد.این شرکت بامجوز گردشگری سلامت در 11 کشور منطقه (ورود بیمار به ایران و بازگرداندن) می باشد.در افغانستان 5 دفتر در شهرهای مختلف دارند.15 سال سابقه در افغانستان در همین زمینه دارند.این شرکت ها باید با بیمارستانهایی که IPD دارند همکاری کنند.در حین کارها متوجه شدند که در افغانستان حداقل دو بیمارستان هستند که می توانند قابلیت ارائه خدمات در آنجا را داشته باشند.بیمارستان ملت (خصوصی) در کابل و بیمارستان خاتم در کابل که نیاز به کمی تجهیزات دارد و آماده برای کار پیوند هستند (بخصوص بیمارستان ملت).همچنین 4 سوئیت برای پزشکان آماده و شرایط مهیاست.56 عمل پیوند هم تا بحال انجام شده.هزینه تعیین شده برای هر پیوند برای جراح میهمان 2000 دلار است.با تأکید اعضاء هیئت مدیره درباره ملاحظات فنی ، اطمینان از امکان دسترسی به داروها و تجهیزات ، مقرر شد امکان این مسئله بررسی شود و در ادامه مصوب شود.پس از ارائه گزارش مقرر شد که رئیس شاخه پیوند با یکی از اعضای هیئت مدیره با هزینه این شرکت سفری به کابل کنند و وضعیت را ارزیابی کنند.پیشنهاد شد از اعضای هیئت مدیره در وجه اول خانم دکتر شریفی اقدس که هماهنگ کننده این مسئله هم بودند سفر کنند.در غیر این صورت دکتر سلیمان زاده و بعد دکتر قهستانی کاندید همراهی با آقای دکتر نادری باشند.

مصوبه 2 : چهارچوب کمیته علمی توسط آقای دکتر رادفر تشریح و توسط اعضاء تعدیل شد و مقرر شد تا اولین پنجشنبه مردادماه این کمیته راه اندازی شود.

مصوبه 3 : مسئله پرداخت دکتر دهقانی مطرح شد و مقرر شد علیرغم عدم وجود مصوبه انجمن ، برمبنای شهادت شفاهی دکتر سلیمان زاده مبنی بر تصمیم انجمن به حمایت مالی از ایشان (که به هر دلیل در مصوبات ثبت نشده) مبلغ مصوب 2.500.000 تومان به ایشان تقدیم شود.همچنین به آقای دکتر غریفی نیز مطابق مصوبه 7-10-97 به همین میزان پرداخت شود.با این توضیح که باتوجه به گله و درخواست افزایش این مبلغ توسط دکتر دهقانی ، مقرر شد دکتر سلیمان زاده با ایشان بصورت تلفنی صحبت و موضوع را توضیح دهند.

مصوبه 4 : درباره شرکت اعضاء در ACU و وساطت خانم رستمانی به واسطه آقای دکتر قاضی مقدم ، مقرر شد آقای دکتر جمشیدیان از خانم رستمانی برای حضور در جلسه بعدی دعوت کنند و متنی برای وبسایت جهت توضیح به اعضاء تهیه شود.

مصوبه 5 : مقرر شد آقای دکتر رادفر برای جلسه آینده تقویم کنفرانس های ماهیانه و عناوین آنرا جمع آوری ، آماده و ارائه کنند تا تصمیم گیری شود.

مصوبه 6 : برای جلسه آینده مقرر شد رئیس و دبیر کنگره اخیر و کنگره آینده دعوت شوند تا هماهنگی ها انجام شود.

مصوبه 7 : مقرر شد آقای دکتر زرگر به عنوان نماینده ایران در کنگره UAA باشند و انجمن حمایت مالی سفر (اکونومی) و هتل را تقبل نماید.

مصوبه 8 : باتوجه به عدم سفر آقای دکتر نوروزی (نماینده IUA) به کنگره آسیایی ، آقای دکتر زرگر برای نمایندگی از ایشان صحبت کنند و حق رأی بگیرند.

مصوبه 9 : برای فهرست اعمال سرپایی مقرر شد که آقای دکتر رادفر برای جلسه آینده گزارش دهند.

مصوبه 10 : برای حق عضویت دوسال اخیر ایران در کنگره آسیایی به صورت حضوری در مالزی جمعاً 3000 دلار پرداخت شود.

مصوبه 11 : مقرر شد مبلغ 6.000.000 تومان برای آقای حافظیان و مبلغ 700.000 تومان برای آقای ذاکری بابت کارهایی که در کنگره برای مهمانان خارجی ، تهیه ویزا و خدمات هتلینگ و تور را انجام دادند پرداخت شود.

مصوبه 12 : مقرر شد برای جذب مشارکتی بیشتر برای عضویت SIU و EAU آقایان دکتر زرگر و دکتر سلیمان زاده با خانم خرسند برای صحبت کردن فرد به فرد با حق الزحمه مجزا درحد 5 تا 10 درصد مبلغ جذب شده صحبت کنند.

مصوبه 13 : مقرر شد مبلغ 4.000.000 تومان که برای افراد ارائه کننده مقاله در SIU تصویب شده بود ، برای UAA و EAU نیز در نظر گرفته شود.