اخبار و رویدادها

menhealth5.jpg

مراکز و مطب های ارائه مشاوره رایگان روز سلامت مردان محدوده جنوب تهران سال 1395ردیف

نام و نام خانوادگی

آدرس

ساعت ویزیت

1

دکتر مجید شهشانی پور

خیابان آذربایجان، درمانگاه بیمارستان اقبال

14الی 16

2

دکتر اکبر چهراسن

خیابان آذربایجان، درمانگاه بیمارستان شهریار

9 الی 13

3

دکتر امید پویان

دروازه شمیران، خیابان بهارستان، خیابان شهید مشکی (فخر آباد)، جنب سفارت رومانی، شماره 87، کلینیک امید

10الی12

4

دکتر منوچهر الهیاری

شهرری، بیمارستان فیروزآبادی

9 الی 11

5

دکتر حمیدرضا اکبری گیلانی

شهرری، شاه عبدالعظیم، درمانگاه دارالشفا کوثر

8:30 الی 12

6

دکترسید محمد میرمحمدی

مولوی، درمانگاه بیمارستان اشرفی اصفهانی

10 الی 12

7

دکتر شهرام گوران

میدان بهارستان، درمانگاه بیمارستان سینا

9 الی 12

8

دکتر رضا ولی پور

نازی آباد، درمانگاه بیمارستان امیرالمومنین

9 الی 12


menhealth5.jpg