اخبار کمیته پژوهشی انجمن ارولوژی ایران

اعضای کمیته پژوهشی

• رئیس کمیته: دکتر محمد قهستانی
• اعضای کمیته: 
• اعضای کمیته: 
• اعضای کمیته: 
• اعضای کمیته: 
• اعضای کمیته: 

©درباره کمیته پژوهشی

آدرس

  • آدرس: تهران، سهروردی شمالی، خیابان میرزای زینالی غربی، پلاک 152، طبقه 3، واحد 5

  • تلفن: (123) 88526900

  • فاکس: 88526901

در شبکه های اجتماعی

عضویت در خبرنامه انجمن