اخبار کمیته دستیاری انجمن

نامه کمیته دستیاری درباره عدم اجرای کامل کاریکولوم ارولوژی

logo dastyari.jpg


" به استحضار می رساند طبق نظرسنجی انجام شده از دستیاران اورولوژی کشور پیرامون مشکلات این قشر، دغدغه اصلی دستیاران عدم اجرای کامل کوریکولوم آموزشی این رشته ...
"
هوالشافی
دبیر محترم انجمن ارولوژی ایران و رابط محترم کمیته دستیاری
جناب آقای دکتر محمد هادی رادفر
          با سلام و احترام
     به استحضار می رساند طبق نظرسنجی انجام شده از دستیاران اورولوژی کشور پیرامون مشکلات این قشر، دغدغه اصلی دستیاران عدم اجرای کامل کوریکولوم آموزشی این رشته خصوصا در حیطه انجام و یا حداقل رویت اعمال جراحی می باشد.  
     طبق برنامه آموزشی و ضوابط رشته ی تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادرای مصوب دبیرخانه شورای آموزشی پزشکی و تخصصی مورخ 20/11/1394 ماموریت و رسالت این رشته، تربیت نیروهای متخصص آگاه به مسائل علمی روز، توانمند، مسئولیت پذیر و حساس به سلامت افراد و جامعه در حیطه ی تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری-تناسلی است. یکی از پایه های اساسی جهت تحقق این رسالت، آموزش دستیاران طبق کوریکولوم آموزشی مصوب است. اما متاسفانه به دلایلی از جمله توسعه ی نامتوازن و تمرکز ناهمگون، اکثر امکانات در شهرهای بزرگ تجمیع می باشد. این امر متاسفانه ضربه ی مهلکی به آموزش و تربیت ارولوژیست های جوان وارد می سازد. 
     مواردی مانند اعمال اندویورولوژی، بیوپسی ترانس رکتال پروستات تحت هدایت سونوگرافی یا MRI، اعمال ترمیمی مجرا، عمل تغییر جنسیت، اعمال آندرولوژی و میکروسرجری، جراحی های بی اختیاری ادراری  و فیستول های سیستم ادراری در برخی مراکز به ندرت انجام می شوند. 
     این امر بسیار نگران کننده است و نمی توان انتظار داشت که با عدم اجرای کامل کوریکولوم آموزشی دستیاران، ارولوژیست هایی بسیار کارآمد و علم محور تربیت نمود. وابسته به ابزار و تکنولوژی جدید بودن این رشته و همچنین افزایش ظرفیت دستیاری بر وخامت ماجرا و شدت آن بیش از پیش می افزاید.
     لذا کمیته ی دستیاری ارولوژی کشور ضمن عرض نگرانی خود نسبت به این پدیده راه کارهایی را نیز پیشنهاد می دهد که از جمله آنها می توان به:
1) برگزاری کارگاه های آموزشی در حاشیه ی برگزاری کنگره ها و همایش ها جهت دستیاران
2) برگزاری تورهای علمی کوتاه مدت جهت دستیاران در مراکز تخصصی و فوق تخصصی برتر کشوری
3) هماهنگی با بخش های مرجع جهت ایجاد روتیشن های بین بخشی و بین دانشگاهی
4) رایزنی با مراجع ذیربط جهت  کمک به  تخصیص بودجه ی بیشتر به مراکز آموزش دستیاری ارولوژی جهت اجرای کامل تر و با کیفیت تر کوریکولوم آموزشی دستیاران 
     امید است که تلاش های دلسوزان و فرهیختگان، سبب شود که شاهد تثبیت و تقویت بیش از پیش جایگاه رشته ی ارولوژی و تربیت متخصصان توانمند آن در جامعه باشیم.
کمیته دستیاری انجمن اورولوژی ایران
مهر 1398اعضای کمیته

:اعضای فعلی کمیته دستیاری

1.       . دکتر مرتضی فلاح کرکان، دستیار سال چهارم دانشگاه شهید بهشتی، بیمارستان شهدای تجریش دبیر کمیته دستیاری

2.       . دکتر محمد مهدی میری، دستیار سال دوم دانشگاه تهران-بیمارستان شریعتی دبیر علمی

3.       خانم دکتر الهام تهرانی پور،  دستیار سال دوم دانشگاه تهران-بیمارستان سینا دبیر روابط عمومی و . IT

4.       . دکتر وحید فخار، دستیار سال دوم دانشگاه ایران-بیمارستان شهید هاشمی نژاد دبیر صنفی

5.       . دکتر علیرضا مکارم، دستیار سال سوم دانشگاه شیراز دبیر پژوهشی


قوانین و آیین نامه ها

نامه کمیته دستیاری درباره عدم اجرای کامل کاریکولوم ارولوژیlogo dastyari.jpg
" به استحضار می رساند طبق نظرسنجی انجام شده از دستیاران اورولوژی کشور پیرامون مشکلات این قشر، دغدغه اصلی دستیاران عدم اجرای کامل کوریکولوم آموزشی این رشته ...
"
هوالشافی
دبیر محترم انجمن ارولوژی ایران و رابط محترم کمیته دستیاری
جناب آقای دکتر محمد هادی رادفر
          با سلام و احترام
     به استحضار می رساند طبق نظرسنجی انجام شده از دستیاران اورولوژی کشور پیرامون مشکلات این قشر، دغدغه اصلی دستیاران عدم اجرای کامل کوریکولوم آموزشی این رشته خصوصا در حیطه انجام و یا حداقل رویت اعمال جراحی می باشد.  
     طبق برنامه آموزشی و ضوابط رشته ی تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادرای مصوب دبیرخانه شورای آموزشی پزشکی و تخصصی مورخ 20/11/1394 ماموریت و رسالت این رشته، تربیت نیروهای متخصص آگاه به مسائل علمی روز، توانمند، مسئولیت پذیر و حساس به سلامت افراد و جامعه در حیطه ی تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری-تناسلی است. یکی از پایه های اساسی جهت تحقق این رسالت، آموزش دستیاران طبق کوریکولوم آموزشی مصوب است. اما متاسفانه به دلایلی از جمله توسعه ی نامتوازن و تمرکز ناهمگون، اکثر امکانات در شهرهای بزرگ تجمیع می باشد. این امر متاسفانه ضربه ی مهلکی به آموزش و تربیت ارولوژیست های جوان وارد می سازد. 
     مواردی مانند اعمال اندویورولوژی، بیوپسی ترانس رکتال پروستات تحت هدایت سونوگرافی یا MRI، اعمال ترمیمی مجرا، عمل تغییر جنسیت، اعمال آندرولوژی و میکروسرجری، جراحی های بی اختیاری ادراری  و فیستول های سیستم ادراری در برخی مراکز به ندرت انجام می شوند. 
     این امر بسیار نگران کننده است و نمی توان انتظار داشت که با عدم اجرای کامل کوریکولوم آموزشی دستیاران، ارولوژیست هایی بسیار کارآمد و علم محور تربیت نمود. وابسته به ابزار و تکنولوژی جدید بودن این رشته و همچنین افزایش ظرفیت دستیاری بر وخامت ماجرا و شدت آن بیش از پیش می افزاید.
     لذا کمیته ی دستیاری ارولوژی کشور ضمن عرض نگرانی خود نسبت به این پدیده راه کارهایی را نیز پیشنهاد می دهد که از جمله آنها می توان به:
1) برگزاری کارگاه های آموزشی در حاشیه ی برگزاری کنگره ها و همایش ها جهت دستیاران
2) برگزاری تورهای علمی کوتاه مدت جهت دستیاران در مراکز تخصصی و فوق تخصصی برتر کشوری
3) هماهنگی با بخش های مرجع جهت ایجاد روتیشن های بین بخشی و بین دانشگاهی
4) رایزنی با مراجع ذیربط جهت  کمک به  تخصیص بودجه ی بیشتر به مراکز آموزش دستیاری ارولوژی جهت اجرای کامل تر و با کیفیت تر کوریکولوم آموزشی دستیاران 
     امید است که تلاش های دلسوزان و فرهیختگان، سبب شود که شاهد تثبیت و تقویت بیش از پیش جایگاه رشته ی ارولوژی و تربیت متخصصان توانمند آن در جامعه باشیم.
کمیته دستیاری انجمن اورولوژی ایران
مهر 1398


###