اخبار کمیته دستیاری انجمن

نامه اعتراضی کمیته دستیاری به برگزاری آزمون دانشنامه بعد از فارغ التحصیلی

logo dastyari.jpg


" همان طور که مستحضر هستید مصوبه اخیر شورای آموزش تخصصی وزارت بهداشت مبنی بر برگزاری آزمون دانشنامه تخصصی پس از فارغ التحصیلی دستیاران تخصص، باعث سردرگمی و نگرانی دستیاران مشغول به تحصیل رشته اورولوژی و سایر رشته ها شده است. به نظر می رسد این مصوبه نیاز به بررسی کارشناسی دقیق تری دارد و مشکلات و تبعات متعددی را برای دانش آموختگان رشته های مختلف به دنبال خواهد....
"

هوالشافی

دبیر محترم انجمن اورولوژی ایران و رابط محترم کمیته دستیاری
جناب آقای دکتر محمد هادی رادفر
باسلام
     همان طور که مستحضر هستید مصوبه اخیر شورای آموزش تخصصی وزارت بهداشت مبنی بر برگزاری آزمون دانشنامه تخصصی پس از فارغ التحصیلی دستیاران تخصص، باعث سردرگمی و نگرانی دستیاران مشغول به تحصیل رشته اورولوژی و سایر رشته ها شده است.
به نظر می رسد این مصوبه نیاز به بررسی کارشناسی دقیق تری دارد و مشکلات و تبعات متعددی را برای دانش آموختگان رشته های مختلف به دنبال خواهد داشت. لذا بر آن شدیم با برشمردن بخشی از این موارد خواستار اقدام عملی در جهت تعلیق مصوبه فوق الذکر تا رفع نواقص آن باشیم.
1. نبود زمان کافی برای آمادگی جهت شرکت در امتحان در زمان طرح و در نتیجه عدم کسب نمره قبولی
2. شرکت نکردن بخش زیادی از فارغ التحصیلان در آزمون به علت فاصله گرفتن از محیط آموزشی
3. کاهش انگیزه دستیاران برای مطالعه نظام مند مباحث درسی
4. عدم توجه نیروهای طرحی به درمان بیماران و تمرکز بیشتر برای مطالعه جهت اخذ مدرک دانشنامه تخصصی
5. به تعویق افتادن و حتی عدم جذب نیروهای نخبه و برتر مورد نیاز برای حضور به عنوان هیات علمی دانشگاه ها
6. تحت تاثیر قرار گرفتن برنامه های مدون دستیاران و هدر رفتن زمان لازم برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی
شایسته است علاوه بر موارد فوق سایر مشکلات کاری و معیشتی دستیاران و ارولوژیست های جوان را مدنظر قرار گرفته و اجرای مصوبه اخیر تا انجام بررسی های کارشناسی و ایجاد بستر مناسب در سراسر کشور به تعویق افتد.
پیشاپیش از حسن توجه و همکاری شما سپاسگزاریم.

کمیته دستیاری انجمن اورولوژی ایران
شهریور 1398اعضای کمیته

:اعضای فعلی کمیته دستیاری

1.       . دکتر مرتضی فلاح کرکان، دستیار سال چهارم دانشگاه شهید بهشتی، بیمارستان شهدای تجریش دبیر کمیته دستیاری

2.       . دکتر محمد مهدی میری، دستیار سال دوم دانشگاه تهران-بیمارستان شریعتی دبیر علمی

3.       خانم دکتر الهام تهرانی پور،  دستیار سال دوم دانشگاه تهران-بیمارستان سینا دبیر روابط عمومی و . IT

4.       . دکتر وحید فخار، دستیار سال دوم دانشگاه ایران-بیمارستان شهید هاشمی نژاد دبیر صنفی

5.       . دکتر علیرضا مکارم، دستیار سال سوم دانشگاه شیراز دبیر پژوهشی


قوانین و آیین نامه ها

نامه اعتراضی کمیته دستیاری به برگزاری آزمون دانشنامه بعد از فارغ التحصیلیlogo dastyari.jpg
" همان طور که مستحضر هستید مصوبه اخیر شورای آموزش تخصصی وزارت بهداشت مبنی بر برگزاری آزمون دانشنامه تخصصی پس از فارغ التحصیلی دستیاران تخصص، باعث سردرگمی و نگرانی دستیاران مشغول به تحصیل رشته اورولوژی و سایر رشته ها شده است. به نظر می رسد این مصوبه نیاز به بررسی کارشناسی دقیق تری دارد و مشکلات و تبعات متعددی را برای دانش آموختگان رشته های مختلف به دنبال خواهد....
"

هوالشافی

دبیر محترم انجمن اورولوژی ایران و رابط محترم کمیته دستیاری
جناب آقای دکتر محمد هادی رادفر
باسلام
     همان طور که مستحضر هستید مصوبه اخیر شورای آموزش تخصصی وزارت بهداشت مبنی بر برگزاری آزمون دانشنامه تخصصی پس از فارغ التحصیلی دستیاران تخصص، باعث سردرگمی و نگرانی دستیاران مشغول به تحصیل رشته اورولوژی و سایر رشته ها شده است.
به نظر می رسد این مصوبه نیاز به بررسی کارشناسی دقیق تری دارد و مشکلات و تبعات متعددی را برای دانش آموختگان رشته های مختلف به دنبال خواهد داشت. لذا بر آن شدیم با برشمردن بخشی از این موارد خواستار اقدام عملی در جهت تعلیق مصوبه فوق الذکر تا رفع نواقص آن باشیم.
1. نبود زمان کافی برای آمادگی جهت شرکت در امتحان در زمان طرح و در نتیجه عدم کسب نمره قبولی
2. شرکت نکردن بخش زیادی از فارغ التحصیلان در آزمون به علت فاصله گرفتن از محیط آموزشی
3. کاهش انگیزه دستیاران برای مطالعه نظام مند مباحث درسی
4. عدم توجه نیروهای طرحی به درمان بیماران و تمرکز بیشتر برای مطالعه جهت اخذ مدرک دانشنامه تخصصی
5. به تعویق افتادن و حتی عدم جذب نیروهای نخبه و برتر مورد نیاز برای حضور به عنوان هیات علمی دانشگاه ها
6. تحت تاثیر قرار گرفتن برنامه های مدون دستیاران و هدر رفتن زمان لازم برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی
شایسته است علاوه بر موارد فوق سایر مشکلات کاری و معیشتی دستیاران و ارولوژیست های جوان را مدنظر قرار گرفته و اجرای مصوبه اخیر تا انجام بررسی های کارشناسی و ایجاد بستر مناسب در سراسر کشور به تعویق افتد.
پیشاپیش از حسن توجه و همکاری شما سپاسگزاریم.

کمیته دستیاری انجمن اورولوژی ایران
شهریور 1398


###