اخبار کمیته دستیاری انجمن

نامه اعتراضی کمیته دستیاری انجمن اورولوژی ایران نسبت به افزایش ظرفیت پذیرش دستیار

logo dastyari.jpg


" پزشکان در هر سطح از پیشگیری و درمان همواره برای بهبود سلامت مردم و جامعه کوشیده اند. جامعه ای که شاید این روزها به رسم بی وفایی و فراموشی انگشت اتهام و تضعیف به سمت روپوش سفیدان برده است. روشن است که همه رشته های تخصصی و نیز جامعه متخصصین ارولوژی در طی دهه های اخیر تلاش بسیاری نموده است تا سهم خود را در ارتقاء سطح سلامت بیماران و دانش ارولوژی در منطقه و جهان ایفا نماید. حضور نمایان اورولوژیست های ایران در گنگره های خارجی و برگزاری درخشان گنگره های داخلی روشن گر....
"

هوالشافی

 

دبیر محترم انجمن اورولوژی ایران و رابط محترم کمیته دستیاری

جناب آقای دکتر محمد هادی رادفر

 

پزشکان در هر سطح از پیشگیری و درمان همواره برای بهبود سلامت مردم و جامعه کوشیده اند. جامعه ای که  شاید این روزها به رسم بی وفایی و فراموشی انگشت اتهام و تضعیف به سمت روپوش سفیدان برده است. روشن است که همه رشته های تخصصی و نیز جامعه متخصصین ارولوژی در طی دهه های اخیر تلاش بسیاری نموده است تا سهم خود را در ارتقاء سطح سلامت بیماران و دانش ارولوژی در منطقه و جهان ایفا نماید. حضور نمایان اورولوژیست های ایران در گنگره های خارجی و برگزاری درخشان گنگره های داخلی روشن گر تمایز تلاش این رشته تخصصی در ارتقا  و پیشرفت سلامت و نام و نشان کشورمان ایران است .

حال جای دل نگرانی است که  بر اساس سیاست های برنامه ریزان به توهم ارتقا سلامت  تصمیم  به افزایش تعداد دانش آموختگان تمامی رشته ها و نیز  رشته ارولوژی شده است .  بر طبق آخرین آمار موجود در حال حاضر تعداد 1280 دانش آموخته ارولوژی در اقصی نقاط ایران در سطح تخصص و فوق تخصصی در حال خدمتگزاری هستند که  با در نظر گرفتن آمار جمعیتی ایران، سرانه نسبی آن یک ارولوژیست به ازاء 62000 نفر جمعیت می باشد که رقم قابل قبولی در سطح منطقه و جهان است و منجر به خدمت رسانی کافی و بدون محرومیت به بیماران شده است.

ضمن احترام به اصول برنامه ریزی و آتیه اندیشی سیاستگزاران در این امر، در حال حاضر نگرانی های جدی در این باب وجود دارد. با در نظر گرفتن سرانه ارولوژیست به ازای نفر جمعیت، سهم هر پزشک متخصص در درمان، به تدریج کمتر خواهد شد و برخلاف تصورمان نه تنها خدمت رسانی بهبود نخواهد داشت بلکه این روند منجر به درمان ها و انجام جراحی های کوچک و بزرگ بدون در نظر گرفتن ملاحظات علمی و اخلاقی خواهد شد. مشخص است که نتیجه نهایی آن به خطر افتادن  سلامت هموطنان عزیز و نارضایتی و بی رغبتی به فعالیت حرفه ای موثر توسط پزشکان  ارولوژیست  خواهد بود.

این مسئله از جنبه دیگری نیز قابل تامل است. رشته ارولوژی به لحاظ ماهیت  و ساختار با بسیاری از رشته ها مانند جراحی اطفال، نفرولوژی، زنان و زایمان، نورولوژی و داخلی و عفونی همپوشانی دارد . این امر خود به تنهایی از تعداد  بیماران مراجعه کننده به ارولوژیست می کاهد و از آنجا که حد و مرز هر یک از تخصص های ذکر شده توسط مسئولین نا مشخص و غیر قابل پیگیری است، افزایش پذیرش دستیاران اورولوژیست خود مزید علت بر انجام اقدامات درمانی و جراحی سطحی و غیر موثر و البته بالقوه آسیب زا خواهد شد .

پرسش مهم این است که آیا سرانه پزشکان اورولوژیست به جمعیت مردمی کم است ؟ آیا اصل عدالت در سلامت در اقدامات مرتبط با اورلوژی نقصان پیدا کرده است ؟ آیا یا این تصمیم شاهد عمل های جراحی متعدد و بدون سود آوری و صرفا جهت کسب درآمد نخواهیم بود ؟ آیا متوجه کم رغبتی داوطلبان آزمون دستیاری به انتخاب رشته اورولوژی در صورت افزایش تعداد متخصصین و کاهش موقعیت های شغلی هستیم ؟ آیا زمینه ساز مهاجرت و محرومیت جامعه  پزشکی و سلامت کشور از نخبگان نخواهیم بود ؟

به هر روی  انجمن ارولوژی و جامعه متخصصین ارولوژی به عنوان بازوی توانمند و علاقمند، آمادگی خود را در برقراری جلسات مشاوره و هم اندیشی در این امر و شفاف سازی ابهامات و پرسش های مطرح شده  به آن مرجع محترم اعلام می دارد. امید است  که در این راستا شاهد یک موفقیت و یک موافقت دو سویه باشیم. انشالله به خواست و یاری پروردگار، ضامن سلامتی بیماران و تامین کننده امنیت حرفه ای پزشکان باشیم .

 

کمیته دستیاری انجمن اورولوژی ایران

شهریور 1398اعضای کمیته

:اعضای فعلی کمیته دستیاری

1.       . دکتر مرتضی فلاح کرکان، دستیار سال چهارم دانشگاه شهید بهشتی، بیمارستان شهدای تجریش دبیر کمیته دستیاری

2.       . دکتر محمد مهدی میری، دستیار سال دوم دانشگاه تهران-بیمارستان شریعتی دبیر علمی

3.       خانم دکتر الهام تهرانی پور،  دستیار سال دوم دانشگاه تهران-بیمارستان سینا دبیر روابط عمومی و . IT

4.       . دکتر وحید فخار، دستیار سال دوم دانشگاه ایران-بیمارستان شهید هاشمی نژاد دبیر صنفی

5.       . دکتر علیرضا مکارم، دستیار سال سوم دانشگاه شیراز دبیر پژوهشی


قوانین و آیین نامه ها

نامه اعتراضی کمیته دستیاری انجمن اورولوژی ایران نسبت به افزایش ظرفیت پذیرش دستیارlogo dastyari.jpg
" پزشکان در هر سطح از پیشگیری و درمان همواره برای بهبود سلامت مردم و جامعه کوشیده اند. جامعه ای که شاید این روزها به رسم بی وفایی و فراموشی انگشت اتهام و تضعیف به سمت روپوش سفیدان برده است. روشن است که همه رشته های تخصصی و نیز جامعه متخصصین ارولوژی در طی دهه های اخیر تلاش بسیاری نموده است تا سهم خود را در ارتقاء سطح سلامت بیماران و دانش ارولوژی در منطقه و جهان ایفا نماید. حضور نمایان اورولوژیست های ایران در گنگره های خارجی و برگزاری درخشان گنگره های داخلی روشن گر....
"

هوالشافی

 

دبیر محترم انجمن اورولوژی ایران و رابط محترم کمیته دستیاری

جناب آقای دکتر محمد هادی رادفر

 

پزشکان در هر سطح از پیشگیری و درمان همواره برای بهبود سلامت مردم و جامعه کوشیده اند. جامعه ای که  شاید این روزها به رسم بی وفایی و فراموشی انگشت اتهام و تضعیف به سمت روپوش سفیدان برده است. روشن است که همه رشته های تخصصی و نیز جامعه متخصصین ارولوژی در طی دهه های اخیر تلاش بسیاری نموده است تا سهم خود را در ارتقاء سطح سلامت بیماران و دانش ارولوژی در منطقه و جهان ایفا نماید. حضور نمایان اورولوژیست های ایران در گنگره های خارجی و برگزاری درخشان گنگره های داخلی روشن گر تمایز تلاش این رشته تخصصی در ارتقا  و پیشرفت سلامت و نام و نشان کشورمان ایران است .

حال جای دل نگرانی است که  بر اساس سیاست های برنامه ریزان به توهم ارتقا سلامت  تصمیم  به افزایش تعداد دانش آموختگان تمامی رشته ها و نیز  رشته ارولوژی شده است .  بر طبق آخرین آمار موجود در حال حاضر تعداد 1280 دانش آموخته ارولوژی در اقصی نقاط ایران در سطح تخصص و فوق تخصصی در حال خدمتگزاری هستند که  با در نظر گرفتن آمار جمعیتی ایران، سرانه نسبی آن یک ارولوژیست به ازاء 62000 نفر جمعیت می باشد که رقم قابل قبولی در سطح منطقه و جهان است و منجر به خدمت رسانی کافی و بدون محرومیت به بیماران شده است.

ضمن احترام به اصول برنامه ریزی و آتیه اندیشی سیاستگزاران در این امر، در حال حاضر نگرانی های جدی در این باب وجود دارد. با در نظر گرفتن سرانه ارولوژیست به ازای نفر جمعیت، سهم هر پزشک متخصص در درمان، به تدریج کمتر خواهد شد و برخلاف تصورمان نه تنها خدمت رسانی بهبود نخواهد داشت بلکه این روند منجر به درمان ها و انجام جراحی های کوچک و بزرگ بدون در نظر گرفتن ملاحظات علمی و اخلاقی خواهد شد. مشخص است که نتیجه نهایی آن به خطر افتادن  سلامت هموطنان عزیز و نارضایتی و بی رغبتی به فعالیت حرفه ای موثر توسط پزشکان  ارولوژیست  خواهد بود.

این مسئله از جنبه دیگری نیز قابل تامل است. رشته ارولوژی به لحاظ ماهیت  و ساختار با بسیاری از رشته ها مانند جراحی اطفال، نفرولوژی، زنان و زایمان، نورولوژی و داخلی و عفونی همپوشانی دارد . این امر خود به تنهایی از تعداد  بیماران مراجعه کننده به ارولوژیست می کاهد و از آنجا که حد و مرز هر یک از تخصص های ذکر شده توسط مسئولین نا مشخص و غیر قابل پیگیری است، افزایش پذیرش دستیاران اورولوژیست خود مزید علت بر انجام اقدامات درمانی و جراحی سطحی و غیر موثر و البته بالقوه آسیب زا خواهد شد .

پرسش مهم این است که آیا سرانه پزشکان اورولوژیست به جمعیت مردمی کم است ؟ آیا اصل عدالت در سلامت در اقدامات مرتبط با اورلوژی نقصان پیدا کرده است ؟ آیا یا این تصمیم شاهد عمل های جراحی متعدد و بدون سود آوری و صرفا جهت کسب درآمد نخواهیم بود ؟ آیا متوجه کم رغبتی داوطلبان آزمون دستیاری به انتخاب رشته اورولوژی در صورت افزایش تعداد متخصصین و کاهش موقعیت های شغلی هستیم ؟ آیا زمینه ساز مهاجرت و محرومیت جامعه  پزشکی و سلامت کشور از نخبگان نخواهیم بود ؟

به هر روی  انجمن ارولوژی و جامعه متخصصین ارولوژی به عنوان بازوی توانمند و علاقمند، آمادگی خود را در برقراری جلسات مشاوره و هم اندیشی در این امر و شفاف سازی ابهامات و پرسش های مطرح شده  به آن مرجع محترم اعلام می دارد. امید است  که در این راستا شاهد یک موفقیت و یک موافقت دو سویه باشیم. انشالله به خواست و یاری پروردگار، ضامن سلامتی بیماران و تامین کننده امنیت حرفه ای پزشکان باشیم .

 

کمیته دستیاری انجمن اورولوژی ایران

شهریور 1398


###