اخبار کمیته دستیاری انجمن

معرفی محقق برای کمیته پژوهشی

logo dastyari.jpg


" با توجه به درخواست انجمن مبنی بر معرفی سه دستیار دارای رزومه مناسب و همچنین تمایل به همکاری با کمیته پژوهشی انجمن اورولوژی و طبق فراخوان دبیر محترم پژوهشی کمیته دستیاری، افراد ذیل معرفی ....
"

هواشافی

 

 

دبیر محترم انجمن اورولوژی ایران و رابط محترم کمیته دستیاری

جناب آقای دکتراستاد محمد هادی رادفر

با سلام و احترام

   با توجه به درخواست انجمن مبنی بر معرفی سه دستیار دارای رزومه مناسب و همچنین تمایل به همکاری با کمیته پژوهشی انجمن اورولوژی و طبق فراخوان دبیر محترم پژوهشی کمیته دستیاری، افراد ذیل معرفی می گردند. لازم به ذکر است که تعداد دستیاران توانمند دانشگاه ها جهت انجام امور پژوهشی بسیار فراوان می باشد. پیشاپیش از حسن نظر و زحمات شما متشکرم.

1)     دکتر صالح غیاثی دستیار سال چهارم دانشگاه شهید بهشتی، بیمارستان شهدای تجریش

2)     دکتر علیرضا مکارم دستیار سال چهارم دانشگاه شیراز

3)     دکتر مرتضی فلاح کرکان دستیار سال پنجم دانشگاه شهید بهشتی، بیمارستان شهدای تجریش

 

 

دکتر مرتضی فلاح کرکان

دبیر کمیته دستیاری انجمن اورولوژی ایران

 اعضای کمیته

:اعضای فعلی کمیته دستیاری

1.       . دکتر مرتضی فلاح کرکان، دستیار سال چهارم دانشگاه شهید بهشتی، بیمارستان شهدای تجریش دبیر کمیته دستیاری

2.       . دکتر محمد مهدی میری، دستیار سال دوم دانشگاه تهران-بیمارستان شریعتی دبیر علمی

3.       خانم دکتر الهام تهرانی پور،  دستیار سال دوم دانشگاه تهران-بیمارستان سینا دبیر روابط عمومی و . IT

4.       . دکتر وحید فخار، دستیار سال دوم دانشگاه ایران-بیمارستان شهید هاشمی نژاد دبیر صنفی

5.       . دکتر علیرضا مکارم، دستیار سال سوم دانشگاه شیراز دبیر پژوهشی


قوانین و آیین نامه ها

معرفی محقق برای کمیته پژوهشیlogo dastyari.jpg
" با توجه به درخواست انجمن مبنی بر معرفی سه دستیار دارای رزومه مناسب و همچنین تمایل به همکاری با کمیته پژوهشی انجمن اورولوژی و طبق فراخوان دبیر محترم پژوهشی کمیته دستیاری، افراد ذیل معرفی ....
"

هواشافی

 

 

دبیر محترم انجمن اورولوژی ایران و رابط محترم کمیته دستیاری

جناب آقای دکتراستاد محمد هادی رادفر

با سلام و احترام

   با توجه به درخواست انجمن مبنی بر معرفی سه دستیار دارای رزومه مناسب و همچنین تمایل به همکاری با کمیته پژوهشی انجمن اورولوژی و طبق فراخوان دبیر محترم پژوهشی کمیته دستیاری، افراد ذیل معرفی می گردند. لازم به ذکر است که تعداد دستیاران توانمند دانشگاه ها جهت انجام امور پژوهشی بسیار فراوان می باشد. پیشاپیش از حسن نظر و زحمات شما متشکرم.

1)     دکتر صالح غیاثی دستیار سال چهارم دانشگاه شهید بهشتی، بیمارستان شهدای تجریش

2)     دکتر علیرضا مکارم دستیار سال چهارم دانشگاه شیراز

3)     دکتر مرتضی فلاح کرکان دستیار سال پنجم دانشگاه شهید بهشتی، بیمارستان شهدای تجریش

 

 

دکتر مرتضی فلاح کرکان

دبیر کمیته دستیاری انجمن اورولوژی ایران

 


###