اخبار کمیته دستیاری انجمن

گزارش 13 امین کنگره دستیاری انجمن اورولوژی

logo dastyari.jpg


هوالشافی

دبیر محترم انجمن اورولوژی ایران و رابط محترم کمیته دستیاری

جناب آقای دکتر محمد هادی رادفر

     با سلام و احترام، به استحضار می رساند بحمدالله سیزدهمین کنگره دستیاری انجمن اورولوژی از تاریخ 19 الی 21 خرداد ماه در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید(به پیوست برنامه زمان بندی کنگره پیوست شده است-پیوست یک). مجموعا 76 دستیار از کل کشور در این کنگره حضور بهم رساندند(لیست حضور و غیاب به پیوست تقدیم شده است-پیوست دو).

چالش های اجرا:

1.     زمان کوتاه ما بین شکل گیری تیم برگزار کننده و برگزاری همایش

2.     همزمانی با کنگره سالانه ارولوژی موجب مشغله ذهنی و کاری برخی از اساتید و عدم امکان استفاده از حضور آنها شد

3.     تغییر برنامه مکرر اساتید برای حضور در کنگره

4.     به علت زمان کوتاه و محدودیت های اسپانسر و تیم برگزار کننده امکان تهیه یادبود و هدیه برای اساتید فراهم نشد

نقاط قوت کنگره از منظر دستیاران:

1.     بهبود ارایه اساتید بورد که به شکل case problem صورت گرفته بود.

2.     برگزاری کارگاه یورودینامیک

3.     نظم در برگزاری کنگره

4.     فیلم برداری از مباحث کنگره

5.     برقراری سنت حسنه تقدیر از اساتید پیشکسوت

6.     حضور فعالانه اعضا هیات رییسه انجمن جهت تعامل با دستیاران

نقاط ضعف از منظر دستیاران:

1.     زمان برگزاری(پیشنهاد شد در پایان هر سال و ترجیحا بهمن ماه و روزهای آخر هفته برگزار شود)

2.     عدم اختصاص هتل جهت اقامت دستیاران

3.     کاهش کمیت و کیفیت پذیرایی حین کنگره نسبت به سال های گذشته

4.     فشرده بودن برنامه علمی

پیشنهادات برای برگزاری کنگره چهاردهم:

5.     شروع برنامه ریزی برای همایش در فاصله زمانی مناسب از زمان برگزاری

6.     هماهنگی قبلی با شرکت های اسپانسر

7.     تعامل با اساتید برای یکسان سازی روش های آموزشی و تلاش بری برگزاری کلاس ها به روش Case based discussion و بررسی نکات تشخیصی و درمانی بیماری ها با تکیه بر کتاب و گایدلاین ها

8.     برگزاری جدی تر کلاس های شبیه ساز آسکی

9.     آماده کردن هدیه و یادبود برای اساتید مدعو

10.برگزاری برنامه تفریحی در یکی از شب های بعد از کلاس با حضور تمامی اعضا هیات مدیره انجمن

 

 

و من ا... توفیق

دکتر مرتضی فلاح کرکان

دبیر سیزدهمین کنگره دستیاری انجمن اورولوژی

25 خرداد 1398اعضای کمیته

:اعضای فعلی کمیته دستیاری

1.       . دکتر مرتضی فلاح کرکان، دستیار سال چهارم دانشگاه شهید بهشتی، بیمارستان شهدای تجریش دبیر کمیته دستیاری

2.       . دکتر محمد مهدی میری، دستیار سال دوم دانشگاه تهران-بیمارستان شریعتی دبیر علمی

3.       خانم دکتر الهام تهرانی پور،  دستیار سال دوم دانشگاه تهران-بیمارستان سینا دبیر روابط عمومی و . IT

4.       . دکتر وحید فخار، دستیار سال دوم دانشگاه ایران-بیمارستان شهید هاشمی نژاد دبیر صنفی

5.       . دکتر علیرضا مکارم، دستیار سال سوم دانشگاه شیراز دبیر پژوهشی


قوانین و آیین نامه ها

گزارش 13 امین کنگره دستیاری انجمن اورولوژیlogo dastyari.jpg

هوالشافی

دبیر محترم انجمن اورولوژی ایران و رابط محترم کمیته دستیاری

جناب آقای دکتر محمد هادی رادفر

     با سلام و احترام، به استحضار می رساند بحمدالله سیزدهمین کنگره دستیاری انجمن اورولوژی از تاریخ 19 الی 21 خرداد ماه در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید(به پیوست برنامه زمان بندی کنگره پیوست شده است-پیوست یک). مجموعا 76 دستیار از کل کشور در این کنگره حضور بهم رساندند(لیست حضور و غیاب به پیوست تقدیم شده است-پیوست دو).

چالش های اجرا:

1.     زمان کوتاه ما بین شکل گیری تیم برگزار کننده و برگزاری همایش

2.     همزمانی با کنگره سالانه ارولوژی موجب مشغله ذهنی و کاری برخی از اساتید و عدم امکان استفاده از حضور آنها شد

3.     تغییر برنامه مکرر اساتید برای حضور در کنگره

4.     به علت زمان کوتاه و محدودیت های اسپانسر و تیم برگزار کننده امکان تهیه یادبود و هدیه برای اساتید فراهم نشد

نقاط قوت کنگره از منظر دستیاران:

1.     بهبود ارایه اساتید بورد که به شکل case problem صورت گرفته بود.

2.     برگزاری کارگاه یورودینامیک

3.     نظم در برگزاری کنگره

4.     فیلم برداری از مباحث کنگره

5.     برقراری سنت حسنه تقدیر از اساتید پیشکسوت

6.     حضور فعالانه اعضا هیات رییسه انجمن جهت تعامل با دستیاران

نقاط ضعف از منظر دستیاران:

1.     زمان برگزاری(پیشنهاد شد در پایان هر سال و ترجیحا بهمن ماه و روزهای آخر هفته برگزار شود)

2.     عدم اختصاص هتل جهت اقامت دستیاران

3.     کاهش کمیت و کیفیت پذیرایی حین کنگره نسبت به سال های گذشته

4.     فشرده بودن برنامه علمی

پیشنهادات برای برگزاری کنگره چهاردهم:

5.     شروع برنامه ریزی برای همایش در فاصله زمانی مناسب از زمان برگزاری

6.     هماهنگی قبلی با شرکت های اسپانسر

7.     تعامل با اساتید برای یکسان سازی روش های آموزشی و تلاش بری برگزاری کلاس ها به روش Case based discussion و بررسی نکات تشخیصی و درمانی بیماری ها با تکیه بر کتاب و گایدلاین ها

8.     برگزاری جدی تر کلاس های شبیه ساز آسکی

9.     آماده کردن هدیه و یادبود برای اساتید مدعو

10.برگزاری برنامه تفریحی در یکی از شب های بعد از کلاس با حضور تمامی اعضا هیات مدیره انجمن

 

 

و من ا... توفیق

دکتر مرتضی فلاح کرکان

دبیر سیزدهمین کنگره دستیاری انجمن اورولوژی

25 خرداد 1398


###