گزارش روز سلامت مردان

احتراما ضمن تشکر از هیات مدیره انجمن اورولوژی ایران بابت اعتماد به اینجانب و تفویض مسئولیت برگزاری روز سلامت مردان به اطلاع می رسانم جهت برگزاری این روز در سه حوزه فعالیت انجام شد. در حوزه اول برگزاری یک نشست علمی مد نظر بود حوزه دوم در خصوص جلب مشارکت شهرداری تهران و حوزه سوم …

خبرگزاری سایت انجمن اورولوژی خبر انجمن, سلامت مردان

آدرس و مشخصات کامل ویزیت روز ملی سلامت مردان (پرستات)

” روز ملی سلامت مردان “ زمان : اول اسفند۱۳۹۸ ساعت ۹ الی ۱۱ اطلاعات نماینده انجمن اورولوژی نماینده اداره کل سلامت ردیف منطقه عنوان فعالیت محل اجرا آدرس نام نام خانوادگی نام نام خانوادگی عنوان ۱ ۹ میز خدمت (کارگاه آموزشی ، ویزیت و مشاوره رایگان) سرای محله دکتر هوشیار خیابان استادمعین خیابان طوس …

خبرگزاری سایت انجمن اورولوژی خبر انجمن, سلامت مردان

چهارمین کنگره سلامت مردان

چهارمین کنگره سلامت مردان ۳۰ بهمن تا ۲ اسفند در مرکز همایشهای دانشگاه شهید بهشتی و با حضور صاحبنظران و سخنرانانی از رشته های مختلف برگزار خواهد شد. در روز دوم این کنگره و همزمان با روز ملی سلامت مردان، برنامه های رسمی علمی انجمن اورولوژی ایران به مناسبت این روز نیز در سالن اصلی …

خبرگزاری سایت انجمن اورولوژی سلامت مردان