اولویت های صنفی دستیاران اورولوژی سراسر کشور

هواشافی دبیر محترم انجمن اورولوژی ایران و رابط محترم کمیته دستیاری جناب آقای دکتراستاد محمد هادی رادفر با سلام و احترام به استحضار میرساند طبق آیین نامه داخلی کمیته دستیاری انجمن اورولوژی ایران اولویت های صنفی دستیاران سراسر کشور به همت دکتر وحید فخار دبیر محترم صنفی کمیته دستیاری جمع آوری شده است که بتواند …

خبرگزاری سایت انجمن اورولوژی اخبار کمیته صنفی