معرفی انجمن اورولوژی ایران

انجمن اورولوژی ایران در سال۱۳۳۸ توسط اساتید صاحب نام تأسیس گردیده و پس از سال ها فعالیت در سال  ۱۳۷۳ با ادغام انجمن ارولوژی و انجمنجراحان کلیه دوره نوین خود را آغاز نموده است هیأت مدیره انجمن با تدوین اهداف واستراتژی و با جلسات مستمر و همفکری با اعضای اورولوژیست، فعالیت های خود را بصورتجدی پی گیری نمودند بطوری که در حال حاضر انجمن با ۱۱ شاخه استانی، ۶ شاخه تخصصی و چهارکمیته کارشناسی و ارتباطات وسیع بین المللی مشغول به فعالیت می باشد.

برگزاری جشن پنجاهمین سالگرد تأسیس انجمن اورولوژی ایران
در اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ در جوار دوازدهمین کنگره بین المللی اورولوژی ایران جشن پنجاهمین سالگرد انجمن اورولوژی ایران به مناسبت پنجاه سال فعالیت بدون وقفه علمی و پژوهشی برگزار گردید.
کمیته پنجاهمین سالگرد تأسیس انجمن به ریاست دکتر غلامرضا پورمند تشکیل گردید و دکتر سیدمحمد کاظمینی به عنوان دبیر این کمیته منصوب شدند این کمیته با بیش از ۳۰ نفر از اعضای شاخه های استانی و تخصصی و هیأت مدیره و حدود هشت ماه فعالیت، مقدمات برگزاری این جشن را فراهم آورد.
پس از جلسات مداوم و برنامه ریزی های لازم این جشن با حضور جناب دکتر ایرج فاضل ریاست محترم فرهنگستان علوم پزشکی، اساتید و اعضای محترم انجمن و در پنجشنبه شب مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۸۸ در برج میلاد به مناسبت نیم قرن فعالیت علمی و پژوهشی انجمن اورولوژی ایران بر گزار شد.