چند روز تا پایان مهلت ارسال مقاله به کنگره مجازی اورولوژی آسیا

برای مطالعه نحوه ارائه خلاصه مقالات پذیرفته شده و ویدیوها به متن خبر مراجعه کنید.   UAA 2020 LAST CALL for abstract submission and registration. This year’s abstract submission covers 15 different categories for oral (podium), moderated/unmoderated poster and video presentations. Abstract submission deadline is now extended to July 20(Monday),
دسته بندی