تصویر شاخص موجود نیست

مصوبات جلسه هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران تاریخ : ۴/۹/۹۸

دانلود متن جلسه
دسته بندی
تصویر شاخص موجود نیست

گزارش کنگره SIU آتن

کنگره SIU در تاریخ ۱۶تا …21.. اکتبر(۲۴تا ۲۹ مهر) در آتن برگزار شد. در روز اول کنگره نشست مشترک IUA-SIU بود.دکتر بصیری و دکتر Luc de Valiquette رئیس جلسه بودند .پرزنتاسیون هادر مورد کابوس های لاپاروسکوپی (نیکولا کریسان از رومانی و دکتر اکبر نور علیزاده)، کابوس های اندویورولوژی (دکتر ساموئل
تصویر شاخص موجود نیست

بیست و سومین کنگره انجمن اورولوژی ایران۲۰ الی ۲۳ خرداد ۹۹

تصویر شاخص موجود نیست

مصوبات جلسه هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران در تاریخ : ۱۸/۸/۱۳۹۸

بسمه تعالی مصوبات جلسه هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران تاریخ : ۱۸/۸/۱۳۹۸ حاضرین در جلسه : دکتر بصیری ، دکتر رادفر ، دکتر قهستانی ، دکتر نیکوبخت ، دکتر شریفی اقدس ، دکتر سلیمان زاده و دکتر زرگر. غایبین در جلسه : ، دکتر جمشیدیان. مصوبه ۱ : سمینار آندرولوژی
تصویر شاخص موجود نیست

دعوت انجمن از اعضا برای ایده و راهکارها جهت حفظ یکپارچگی جامعه اورولوژی