تصویر شاخص موجود نیست

سخنرانی زنده پرفوسور پائولو گونترو از طریق اسکایپ. روز چهارشنبه ۱۳ خرداد

تصویر شاخص موجود نیست

انتخابات شاخه های تخصصی انجمن

📣اطلاعیه اعضای محترم انجمن ارولوژی ایران با سلام و احترام هیات مدیره انجمن اورولوژی ایران در نظر دارد برای دستیابی به مشارکت بهتر در انتخابات شاخه های تخصصی انجمن، این انتخابات را به صورت یکپارچه و متمرکز در طی کنگره خرداد ۹۸ و بلافاصله در پایان مجمع عمومی انجمن برگزار
تصویر شاخص موجود نیست

video skype session on Andrology and Reconstructive Urology