تصویر شاخص موجود نیست

سمپوزیسوم یک روزه نورویورولوژی در بیمارستان شهدای تجریش

تصویر شاخص موجود نیست

سمپوزیسوم یک روزه نورویورولوژی در بیمارستان شهدای تجریش

تصویر شاخص موجود نیست

کنفرانس علمی آموزشی بیمارستان پارس با امتیاز باز آموزی

تصویر شاخص موجود نیست

کنفرانس علمی آموزشی بیمارستان پارس با امتیاز باز آموزی

تصویر شاخص موجود نیست

عملکرد انجمن ارولوژی ایران

همکار گرامی باتشکر از حمایتهای صمیمانۀ جنابعالی از رشد و ترقی انجمن حرفه ای خود و مشارکت دلگرم کنندۀ شما در عرصه های علمی و صنفی انجمن به استحضار می رساند که انتخابات انجمن ارولوژی ایران طبق مصوبۀ مجمع عمومی انجمن (در تاریخ ۳۰/۳/۹۷) بصورت الکترونیکی و با مراجعه به