تصویر شاخص موجود نیست

برنامه کنفرلنس علمی آموزشی بیمارستان پارس

تصویر شاخص موجود نیست

دستاوردهای ایران در کنگره ارولوژی اروپا ۲۰۱۸ به روایت دکتر بصیری

کنگره اورولوژی اروپا (EAU) در اسفند سال ۹۶ در کپنهاگ دانمارک برگزار شد. این کنگره چند نکته متفاوت نسبت به کنگره های قبل داشت که در زیر به آنها اشاره می شود. در روز اول این کنگره کنفرانس مشترک انجمن ارولوژی ایران و اروپا همانند هر سال برگزار گردید که
تصویر شاخص موجود نیست

امتیاز بازآموزی بیستمین کنگره اورولوژی ایران

ردیف نــام رشــته امتیـــاز ۱ جراحی کلیه و مجاری ادراری – تناسلی*(ارولوژی)|تخصص ۲۰ ۲ جراحی عمومی|تخصص ۲۰ ۳ نفرولوژی|فوق تخصص ۲۰ ۴ پزشکان عمومی|دکترای حرفه ای ۲۰ ۵ بیماریهای داخلی|تخصص ۱۴ ۶ زنان وزایمان|تخصص ۱۴ ۷ خون و سرطان بالغین|فوق تخصص ۱۴ ۸ بیماری های عفونی و گرمسیری|فوق تخصص ۱۰
تصویر شاخص موجود نیست

نقش برجسته اورولوژیست های جوان در برگزاری کنگره سال ۹۷

نقش برجسته اورولوژیست های جوان در برگزاری کنگره سال ۹۷ انجمن در این کنگره از همکاران اورولوژیست جوان در برگزاری، مدیریت جلسات، ارزیابی برنامه ها و ارائه گزارشی از خلاصه مطالب روز قبل کنگره و مدیریت ضبط برنامه ها و پخش آنها در روزهای پس از کنگره بصورت webcast بهره
دسته بندی
تصویر شاخص موجود نیست

Preliminary Program

Preliminary Program