تصویر شاخص موجود نیست

نسخه اولیه برنامه بیست و یکمین کنگره اورولوژی ایران منتشر شد

برنامه بیست و یکمین کنگره اورولوژی ایران منشر شد به گزارش سایت انجمن اورولوژی ایران و در گفتگو با دکتر محمد رضا نوروزی، دبیر علمی کنگره و دبیر انجمن اورولوژی ایران؛ برنامه اولیه کنگره که با تلاش و پیگیری بیش از ۵۰ نفر از اعضای کمیته علمی و نیز کسب
تصویر شاخص موجود نیست

نسخه اولیه برنامه بیست و یکمین کنگره اورولوژی ایران منتشر شد

برنامه بیست و یکمین کنگره اورولوژی ایران منشر شد به گزارش سایت انجمن اورولوژی ایران و در گفتگو با دکتر محمد رضا نوروزی، دبیر علمی کنگره و دبیر انجمن اورولوژی ایران؛ برنامه اولیه کنگره که با تلاش و پیگیری بیش از ۵۰ نفر از اعضای کمیته علمی و نیز کسب
تصویر شاخص موجود نیست

جلسه مشترک هیات مدیره انجمن اورولوژِی ایران و انجمن بین المللی اروپا

به منظور گسترش فعالیت های مشترک بین انجمن اورولوژی اروپا و ایران نشست مشترکی در محل کنگره اروپا در کپنهاک برگزار شد. این نشست با حضور دکتر بصیری، دکتر زرگر، دکتر نوروزی، دکتر آیتی، دکتر یزدانی و دکترپورمند و نیز با حضور اعضای هیات مدیره انجمن اروپا ، پروفسور چپل(Chapple)،
تصویر شاخص موجود نیست

برنامه علمی مشترک انجمن اورولوژی ایران و انجمن اورولوژی اروپا

به گزارش سایت انجمن اورولوژی ایران، این کنگره در کنگره سراسری اروپا در کپنهاک دانمارک و از ۱۶ لغایت ۲۰ مارس برگزار شد. در روز نخست برنامه مشترک سخنرانانی از ایران و اروپا حضور داشتند. در این برنامه سخنرانانی همچون دکتر بصیری، دکتر نوروزی، دکتر آیتی ، دکتر سیم فروش
تصویر شاخص موجود نیست

برنامه علمی مشترک انجمن اورولوژی ایران و انجمن اورولوژی اروپا

به گزارش سایت انجمن اورولوژی ایران، این کنگره در کنگره سراسری اروپا در کپنهاک دانمارک و از ۱۶ لغایت ۲۰ مارس برگزار شد. در روز نخست برنامه مشترک سخنرانانی از ایران و اروپا حضور داشتند. در این برنامه سخنرانانی همچون دکتر بصیری، دکتر نوروزی، دکتر آیتی ، دکتر سیم فروش