تصویر شاخص موجود نیست

دعوت ریاست انجمن اورولوژی ایران از کلیه همکاران اورولوژیست برای همکاری در برنامه ریزی کنگره سال ۱۳۹۷

دکتر عباس بصیری ریاست کنگره و ریاست انجمن ارولوژی ایران اظهار داشت؛ درکنگرۀ سال ۹۷ طرحهائی برای اجرا داریم که همۀ آنها را جهت نظرخواهی به اطلاع همکاران می رسانیم. سعی داریم بجز ارائه مطالب علمی و به منظور ارتقاء سطح دانش همۀ همکاران از روشهائی که موجب ارتقاء مهارت
تصویر شاخص موجود نیست

حکم آقای دکتر سلیمانزاده جهت اجرای آیین نامه اجرایی شاخه اورولوژیست های جوان

حکم آقای دکتر سلیمانزاده جهت اجرای آیین نامه اجرایی شاخه اورولوژیست های جوان
دسته بندی
تصویر شاخص موجود نیست

آیین نامه شرح وظایف و اختیارات کمیته اورولوژیستهای جوان انجمن اورولوژی ایران

به نام خدا آیین نامه شرح وظایف و اختیارات کمیته اورولوژیستهای جوان انجمن اورولوژی ایران و ارتباط آن با هیات مدیره محترم انجمن ارولوژی ایران ۱) کمیته اورولوژیستهای جوان یکی از کمیته های انجمن اورولوژی ایران بوده بر اساس تعریف، اورولوژیستهایی که از زمان فارغ التحصیلی آنها کمتر از ده
دسته بندی
تصویر شاخص موجود نیست

نظر سنجی درمورد موضوعات کنگره سال ۹۷ ویژه همکاران و شرکت کنندگان محترم

همکاران محترم انجمن ارولوژی ایران،لطفاً نظرات خود را درمورد موضوعات کنگره سال ۹۷ با امتیازدهی به نظر سنجی زیر اعلام فرمائید و در قرعه کشی یک دستگاه تبلت شرکت نمائید. https://o.gl/forms/2PoyfY0sWxdyYC4z2
تصویر شاخص موجود نیست

انتخاب شایسته دکتر سیم فروش به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن SIU