تصویر شاخص موجود نیست

برگزاری کنفرانس علمی یکروزه با عنوان بیماری های پروستات توسط انجمن اورولوژی شاخه کرمان

تصویر شاخص موجود نیست

برگزاری دوره “مروری بر نکات برجسته کنگره EAU2017” پیرامون موضوع سرطان پروستات

تصویر شاخص موجود نیست

سمینار فصلی انجمن آندوارولوژی و یورولاپاراسکوپی ایران

چه معیارهایی برای انتخاب روش درمانی سنگ های کالیس تحتانی ۲۰-۱۰ میلیمتری مهم هستند؟ جایگاه RIRS و سنگ شکن برون اندامی در درمان این سنگ ها کجاست؟ PCNL مینیاتوری چه نقشی دارد؟ آیا PCNL مینیاتوری می تواند جایگزین مناسب PCNL مرسوم باشد؟ در سمینار فصلی انجمن اندوارولوژی و یورولاپاراسکوپی ایران