تصویر شاخص موجود نیست

ضمن شرکت در انتخابات نظام پزشکی و دفاع از حقوق مدنی و صنفی خود، به کاندیداهای مجمع انجمنهای علمی رای می دهیم

جهت استیفای حقوق جامعه پزشکی به دکتر سید جلیل حسینی، چهره نام آشنای اورولوژی ایران رای می دهیم انجمن اورولوژی ایران
تصویر شاخص موجود نیست

IUA President: The Iranian Urological Association Congress 2018 will be on 19 – ۲۲ June

According to the Iranian urological association website interview done with the twenty-first IUA congress chair Dr. Abbas Basiri, the next IUA congress will be from 19th ۲۲nd of June 2018. Counting the fact that next year’s Ramadan is said to be around the end of May to the end of
تصویر شاخص موجود نیست

رئیس بیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی ایران: کنگره آتی انجمن بین ۲۹ خرداد تا ۱ تیر سال ۱۳۹۷ برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار سایت انجمن اورولوژی ایران در گفتگو با رئیس بیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی ایران جناب آقای دکتر بصیری، کنگره آتی انجمن بین ۲۹ خرداد تا ۱ تیر سال ۱۳۹۷ برگزار می شود. از آنجا که در سال آینده ماه مبارک رمضان از اواخر اردیبهشت تا اواخر