تصویر شاخص موجود نیست

Kish Uro-oncology Symposium

Kish Uro-oncology Symposium Schedule February 09, 2017 Chairs: M. Sanadizadeh (IRI); N. Simforoosh (IRI) Title: Prostate Cancer Diagnosis Time Quran recitation, National Anthem, Inauguration ۸:۰۰- ۸:۳۰ Prostate biopsy : Indication and technique Tabibi (IRI) ۸:۳۰- ۸:۴۰ Significant and non-significant prostate cancer: Role of biomarkers and pathology B. Djavan (Austria) ۸:۴۰-
تصویر شاخص موجود نیست

درباره هفته ی ملی سلامت مردان ایرانی(سما)

درکشور ما،اولین پنجشنبه ی اسفند ماه هرسال بعنوان روز مـلی ســــلامت مـــردان تعیین گردیده است. از سال ۱۳۸۵ براساس پیشنهاد شبکه ۴ سیما و سپس طرح موضوع در دفتر سلامت خانواده و پذیرش آن و با توجه به اهمیت موضوع سلامت مردان اولین پنجشنبه اسفند ماه هر سال بعنوان روز
تصویر شاخص موجود نیست

۱۹ نوامبر؛ روز جهانی مرد

۲۸ آبان (۱۹ نوامبر)، روز جهانی مرد روز ۱۹ نوامبر هر سال بعنوان روز جهانی مردان شناخته می شود. این روز به روایتی از سال ۱۹۹۲ به ابتکار پرفسور توماس آستر نامگذاری شده است و از سال ۱۹۹۹ به شکل فراگیرتر در آمد و هر سال به تعداد کشورهایی که