تصویر شاخص موجود نیست

دکتر محمد رضا نوروزى دبیر انجمن ارولوژى : شام کنگره مکانى براى هم اندیشى ارولوژیستها

دکتر محمد رضا نوروزى دبیر انجمن ارولوژى اعلام کرد: نوزدهمین کنگره انجمن اورولوژی ایران از دوم الی پنجم شهریور ماه در تالار همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می گردد. وی اشاره نمود که در این کنگره علاوه بر ارائه هایی که توسط اورولوژیست ها و سخنرانان داخلی
تصویر شاخص موجود نیست

توسعه همکاری های بین المللی انجمن در مصاحبه با ریاست انجمن اورولوژی، جناب آقای دکتر بصیری

جناب آقای دکتر بصیری، ریاست محترم انجمن اورولوژی ایران در مصاحبه با گزارشگر سایت انجمن اورولوژی ایران ضمن تشکر از شرکت کنندگان محترم و حضور بزرگانی چون دکتر ملک زاده، معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و سایر اساتیدو برگزار کنندگان کنگره و سخنرانان و همچنین تبریک روز پزشک
تصویر شاخص موجود نیست

دکتر عباس بصیری- رییس انجمن ارولوژی ایران: کنگره امسال آغاز به ثمر رسیدن همکاریهای علمی بین المللی

کنگره امسال آغاز به ثمر رسیدن همکاریهای علمی بین المللی دکتر عباس بصیری- رییس انجمن ارولوژی ایران انجمن ارولوژی ایران سالهاست که با انجمن ارولوژی اروپا و انجمن ارولوژی آسیا ارتباطات علمی و اداری دارد که در نوع خود موفقیت مهمی در مقایسه با کشورهای اطراف بوده است و امسال
تصویر شاخص موجود نیست

دکتر عباس بصیری- رییس انجمن ارولوژی ایران: کنگره امسال آغاز به ثمر رسیدن همکاریهای علمی بین المللی

کنگره امسال آغاز به ثمر رسیدن همکاریهای علمی بین المللی دکتر عباس بصیری- رییس انجمن ارولوژی ایران انجمن ارولوژی ایران سالهاست که با انجمن ارولوژی اروپا و انجمن ارولوژی آسیا ارتباطات علمی و اداری دارد که در نوع خود موفقیت مهمی در مقایسه با کشورهای اطراف بوده است و امسال
تصویر شاخص موجود نیست

دکتر سلیمان زاده: قدردانی از تعدادی از همکاران در مراسم شام رسمی کنگره

دکتر فرزین سلیمان زاده، عضو هیات مدیره انجمن اورولوژی ایران و رییس کمیته اورولوژیستهای جوان در مصاحبه با وبسایت انجمن از برنامه تقدیر از اورولوژیستهایی که در طی سال گذشته تاثیرگذار بوده اند خبر داد. وی در توضیح این خبر افزود: در برنامه کنگره های قبلی نیز چنین رسم نیکویی