تصویر شاخص موجود نیست

اخذ ۲۰امتیاز بازآموزی برای متخصصان اورولوژی در نوزدهمین کنگره اورولوژی ایران

مقطع رشتــه نـــام رشتــه امتیــاز تخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری – تناسلی*(ارولوژی) ۲۰ تخصص جراحی عمومی* ۲۰ تخصص زنان وزایمان* ۲۰ فوق تخصص کلیه اطفال* ۲۰ فوق تخصص نفرولوژی* ۲۰ کارشناسی ارشد پرستاری* ۱۴ کاردانی پرستاری ۱۴ کارشناسی پرستاری* ۱۴ دکترا پرستاری* ۱۴ دکترای حرفه ای پزشکان عمومی* ۱۴
تصویر شاخص موجود نیست

پوستر و برنامه زمانبندی همایش تورین ۲۲-۲۳ September 2016

Congress Presidents: Paolo ntero – Turin Alexandre De la Taille – Paris Honorary Presidents: Bruno Frea – Turin Alessandro Tizzani – Turin Hendrik van Poppel – Leuven (BE) ۲۲-۲۳ September 2016
تصویر شاخص موجود نیست

پوستر و برنامه زمانبندی همایش تورین ۲۲-۲۳ September 2016

Congress Presidents: Paolo ntero – Turin Alexandre De la Taille – Paris Honorary Presidents: Bruno Frea – Turin Alessandro Tizzani – Turin Hendrik van Poppel – Leuven (BE) ۲۲-۲۳ September 2016
تصویر شاخص موجود نیست

گزارش تصویری

تصویر شاخص موجود نیست

گزارش تصویری جلسه ششم خرداد انجمن اورولوژی ایران