تصویر شاخص موجود نیست

انتخاب مسئولین اجرائی انجمن اورولوژی ایران

پیام ریاست انجمن باسلام بر شما دوست و همکار گرامی با تقدیر و تشکّر از مشارکت فعّال جنابعالی در مراسم انتخابات هیئت مدیرۀ انجمن ارولوژی ایران در تاریخ ۹/۷/۹۴ ، منتخبین شما بلافاصله پس از تأیید نتایج انتخابات در کمیسیون انجمنهای علمی مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تصویر شاخص موجود نیست

انتخاب مسئولین اجرائی انجمن اورولوژی ایران

پیام ریاست انجمن باسلام بر شما دوست و همکار گرامی با تقدیر و تشکّر از مشارکت فعّال جنابعالی در مراسم انتخابات هیئت مدیرۀ انجمن ارولوژی ایران در تاریخ ۹/۷/۹۴ ، منتخبین شما بلافاصله پس از تأیید نتایج انتخابات در کمیسیون انجمنهای علمی مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تصویر شاخص موجود نیست

پیام ریاست محترم انجمن اورولوژی ایران

به نام آنکه هستی نام از او یافت پیام ریاست انجمن باسلام بر شما دوست و همکار گرامی با تقدیر و تشکّر از مشارکت فعّال جنابعالی در مراسم انتخابات هیئت مدیرۀ انجمن ارولوژی ایران در تاریخ ۹/۷/۹۴ ، منتخبین شما بلافاصله پس از تأیید نتایج انتخابات در کمیسیون انجمنهای علمی
تصویر شاخص موجود نیست

پیام ریاست محترم انجمن اورولوژی ایران

به نام آنکه هستی نام از او یافت پیام ریاست انجمن باسلام بر شما دوست و همکار گرامی با تقدیر و تشکّر از مشارکت فعّال جنابعالی در مراسم انتخابات هیئت مدیرۀ انجمن ارولوژی ایران در تاریخ ۹/۷/۹۴ ، منتخبین شما بلافاصله پس از تأیید نتایج انتخابات در کمیسیون انجمنهای علمی
تصویر شاخص موجود نیست

۶۳درصد زوجین از روابط جنسی‌شان رضایت ندارند/ آشنایی قضات با اختلال‌های جنسی؛ راهی برای جلوگیری از طلاق

هرچند در سال های گذشته بعضی از کارشناسان اجتماعی یک موضوع دیگر را هم در افزایش تعداد طلاق ها در ایران موثر می دانند، اما تا به حال کمتر پیش آمده که مسئولان کشور آن هم در یک کنگره تخصصی از تأثیر بی برو و برگرد یک دلیل بر میل