تصویر شاخص موجود نیست

درباره هفته ملی سلامت مردان ایرانی (سما) سال۱۳۹۰

شعار برگزیده ستاد ملی برگزاری هفته فوق در سال ۱۳۹۰ تحت عنوان “ســـــلامت خود را جدی بگیرید” = (take your health seriously) با هدف ترغیب مردان به حفظ سلامت خود، انتخاب گردیده است. روزهای هفته و موضوعات هریک از روزها و برنامه ها و پیام های پیشنهادی به شرح زیر