اخبار کمیته پزشکی قانونی, خبر انجمن

جلسه کمیته پزشکی قانونی با نماینده محترم پزشکی قانونی

کمیته پزشکی قانونی در حال ایجاد توافقاتی با سازمان پزشکی قانونی در زمینه حمایت قانونی از همکاران، رضایت نامه و
اخبار کمیته پزشکی قانونی, خبر انجمن

دسته بندی عوارض اعمال شایع ارولوژی برای گنجاندن در فرم های برائت نامه

کمیته پزشکی قانونی انجمن با تشکیل جلسات متعدد با حضور اساتید ارولوژی و کارشناسان پزشکی قانونی کوشیده است،عوارض اعمال شایع
اخبار کمیته پزشکی قانونی

به روز رسانی صفحه کمیته پزشکی قانونی

خدمت همکاران محترم عرض میشود که صفحه کمیته پزشکی قانونی بروز شده و علاقه مندان می توانند اخبار و رویدادهای
اخبار کمیته پزشکی قانونی

تشکیل جلسه کمیته پزشکی قانونی انجمن ارولوژی ایران

جلسه کمیته پزشکی قانونی با حضور دکتر محمد رضا نیکوبخت و نمایندگان سازمان پزشکی قانونی کشور برگزار شد