راهنمای علمی انجام اعمال جراحی الکتیو در شرایط شیوع بیماری COVID-19

کمیته صنفی انجمن ارولوژی کوشیده است تا راهنمای بالینی جهت نحوه برخورد جامعه ارولوژی با پاندمی ویروس کورونا تدوین کند.در این راهنما کوشیده شده با اجتناب از تطویل و بر مبنای بهترین شواهد موجود(best available evidence) راهنمایی تهیه شود و البته تشخیص و اقدام نهایی برعهده خود پزشکان و با استنباط شرایط بومی موجود خواهد بود.تلاش خواهد شد به صورت پویا و با تغییر شرایط موجود کشور ،این راهنما در فواصل منظم به روز رسانی شود 

Final دانلود 

اطلاعیه دانلود

خبرگزاری سایت انجمن اورولوژی خبر انجمن 0 نظر

0 نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *